Acasă Economie ALTE MODIFICĂRI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ALTE MODIFICĂRI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

DISTRIBUIȚI

1-achizitii-publiceAutoritățile contractante vor avea la dispoziție un ghid operațional interactiv, actualizabil

 Guvernul a aprobat alte modificări privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), asigurând astfel cadrul administrativ necesar îndeplinirii tuturor atribuțiilor agenției, ținând cont de volumul și complexitatea acțiunilor în derulare sau preconizate pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice. 

Executivul a modificat și completat în acest sens HG nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere specificul activităților desfășurate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice și atribuțiile stabilite și asumate în fața Comisiei Europene, Guvernul suplimentează organigrama ANAP cu 20 de posturi, de la 415, exclusiv demnitarul, la 435 de posturi, exclusiv demnitarul. Decizia a fost luată având în vedere volumul și complexitatea activităților de implementare a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, dar și cele cinci direcții de acțiune ale Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, care vizează calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive europene în legislația națională, coerența generală și eficiența cadrului institutional, regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice, capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate și funcțiile de monitorizare și supervizare ale sistemului de achiziții publice din România.

Pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, actul normativ aprobat de Guvern prevede pentru ANAP și instituirea funcției de sprijin operațional pentru autoritățile contractante, prin elaborarea unui ghid operațional interactiv, actualizabil, care să înlocuiască suprareglementarea de nivel terțiar.

În ceea ce privește organizarea ANAP, actul normativ prevede fuzionarea structurii responsabile cu reglementarea în domeniul achizițiilor publice și înființarea Direcției Generale Politici Publice, Reglementare și Armonizare Legislativă, în cadrul căreia se organizează Direcția Politici Publice și Direcția reglementare și Armonizare Legislativă. În acest fel, se urmărește o corelare eficientă a informațiilor și experienței dobândite de Direcția Generală Reglementare, Coordonare Metodologică și Suport Operațional și Direcția Generală Politici Publice și Relații Internaționale, precum și o mai bună coordonare a procesului de reglementare.

Guvernul a decis înființarea unui Birou pentru implementarea proiectelor, în cadrul Direcției Politici Publice din subordinea Serviciului de Politici și Coordonare Sistem, cu scopul de a asigura un cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și un management eficient în cadrul proiectelor derulate de ANAP. În luarea deciziei s-a ținut cont de procesul de reformă în domeniul achizițiilor publice și de necesitatea implementării măsurilor prevăzute în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice.

De asemenea, pentru a se evita suprapunerile în sistemul de control și verificare procedurală realizat de ANAP., activitatea de control va fi organizată la nivelul a două structuri distincte care să întreprindă numai demersurile necesare în funcție de momentul verificărilor. În acest sens, se menține în cadrul ANAP, la nivel de direcție generală, Direcția Generală Control EX-ANTE, care va cuprinde Direcția de Evaluare Documentații de Atribuire și Direcția Verificare Derulare Procedura de Atribuire. De menționat că, potrivit actului normativ, activitatea ANAP. este exercitată în continuare la nivel central și prin opt structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, cu precizarea că acestea vor fi organizate în subordinea Direcției Verificare Derulare Procedura de Atribuire.

Activitatea de verificare ulterior semnării contractelor de achiziție publică va integra și componenta de verificare a respectării normelor privind achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale conform acordurilor de delegare semnate între autoritățile de management și ANAP. În acest fel, activitatea de verificare ulterior semnării contractelor de achiziție publică va fi organizată la nivel de direcție în subordinea directă a președintelui ANAP denumită Direcția Control EX-POST.

 

Neregulile – depistate în timp real

 

Executivul a decis, totodată, dezvoltarea funcției de supervizare exercitată de agenție, printr-o monitorizare coerentă și sistematică a sistemului electronic de achiziții publice SEAP, pentru a evalua funcționarea și evoluția sistemului în timp și pentru a se stabili dacă obiectivele propuse au fost atinse. Vor fi puse în practică proceduri prin care să se asigure că supervizarea se va baza pe monitorizare și pe activitățile de control ex-ante, care relevă în timp real probleme sau nereguli sistemice. Actul normativ prevede, în acest scop, reorganizarea funcțiilor de monitorizare și supervizare, prin fuzionarea structurilor responsabile la nivelul ANAP cu implementarea și transpunerea acestor două funcții într-o singură structură – Direcția de Monitorizare și Supraveghere Sistem. Această nouă direcție de specialitat. va verifica sistemul de achiziții publice la nivel global, dar și la nivel de indicatori care să permită depistarea eventualelor ineficiențe și nereguli la nivelul achizitorilor sau al autorităților publice contractante. Agenția Națională pentru Achiziții Publice va identifica autoritățile contractante cu probleme și va face publică informația prin intermediul unui raport anual.

La nivelul conducerii ANAP, Executivul a decis că nu doar secretarul general, ci și secretarul general adjunct este înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului. – CĂLIN MATEI

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here