Acasă Economie APA GEOTERMALA DE LA BALOTESTI, VALORIFICATA CU BANI DIN GRANTURILE SEE 2009...

APA GEOTERMALA DE LA BALOTESTI, VALORIFICATA CU BANI DIN GRANTURILE SEE 2009 – 2014

DISTRIBUIȚI

Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de Promotor de proiect, a organizat, la 4 aprilie 2017, la Hotel Class din Bucureşti, conferința finală din cadrul proiectului referitor la “valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu» din comuna Baloteşti”, finanţat prin Granturile SEE 2009 – 2014.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin valorificarea surselor regenerabile de energie, respectiv apa geotermală.

Cu acest prilej au fost prezentate rezultatele proiectului prin care vor fi utilizate resursele geotermale din perimetrul Balotești Nord, județul Ilfov, în vederea realizării unei surse alternative de alimentare cu energie termică bazată pe energie regenerabilă.

În acest sens, centrala geotermală realizată va asigura termoficarea și alimentarea cu apă caldă a consumatorilor situaţi în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Valoarea totală a proiectului a fost 9.732.546,00 lei, termenul de finalizare fiind 30 aprilie 2017.

În incinta spitalului de la Balotești, administrat de SRI, este amplasat un foraj de apă geotermală, studiile efectuate în perioada reabilitării unității sanitare reliefând viabilitatea forajului și potențialul termic și calitățile curative ale apei geotermale.

Cele 24 de sonde de exploatare geologică forate în nordul Capitalei și al Ilfovului, asociate rezervorului geotermal Otopeni – București Nord, au identificat resurse geotermale de joasă entalpie. Prin exploatarea geologică a rezervorului au fost obținute 18 sonde productive, fiind posibilă utilizarea acestora pentru producția sau reinjecția apei geotermale.

Rezervorul geotermal Otopeni se află pe un interval de adâncime cuprins între 1.800 și 3.200 m și are o suprafață determinată până în prezent de 300 kmp. Apa termală extrasă de aici are un debit de 22 – 35 l/s și temperaturi cuprinse între 58 – 84 ºC. Resursele geotermale pot fi utilizate pentru încălzire și pentru prepararea apei calde pentru consum în imobile rezidențiale, servicii sociale (cum e cazul nostru), sectorul industrial sau spații agro-zootehnice.

În acest proiect, potrivit directorului DAFI Ilfov, Remus Trandafir, a fost utilizată sonda de producție 2.684 Balotești, forată în perimetrul de explorare Balotești-Nord. La spitalul din Balotești a fost construită o stație geotermală pentru producerea agentului termic și apei calde pentru consum. Testele de producție au atestat faptul că aceasta poate produce apă geotermală la un debit de 35 l/s și o temperatură de 850 de grade Celsius. Producerea energiei termice având la bază energia geotermală a fost dimensionată la consumul actual al spitalului, iar în funcţie de extinderea activităţilor această valoare va crește și utilizarea sursei geotermale va tinde spre puterea instalată, respectiv la 12.937,5 MWt. Utilizarea energiei produsă din sursa geotermală conduce la o reducere substanţială a cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv CO2, cu o valoare de 1.332,0 tone/an și la o creștere a beneficiilor socio-economice.

Colonelul Iulian Gheorghe, directorul administrativ al spitalului din Balotești, spune că unitatea pe care o reprezintă are numai de câștigat în urma acestui proiect. Spitalul se încălzește acum cu apă geotermală. Instalația complexă reprezintă o alternativă pentru asigurarea căldurii, în prezent unitatea beneficiind de un confort nou. Mai mult, domeniul apelor geotermale a fost extins în zona de recuperare a spitalului, zonă destul de cunoscută de pacienți în scop terapeutic. Spitalul a poarte a SRI, dar e al tuturor pacienților, fiind deschis oricărei persoane care beneficiază de asigurare de sănătate, a precizat colonelul Gheorghe. Ulterior implementării proiectului, SRI va suporta costurile aferente capacității de producere a energiei termice.

Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov ”Orizont 2020” are ca obiectiv creșterea calității vieții pentru rezidenții județului, iar scopul acestui proiect îl constituie promovarea și realizarea unei investiții de producere a energiei prin metode neconvenționale, nepoluante și totodată de creare a unui microclimat funcțional pentru Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Balotești, care deservește și populația din zonă. – VLAD CRISTEA

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here