Acasă Economie Bragadiru – FIAT LUX

Bragadiru – FIAT LUX

DISTRIBUIȚI

La Primăria Bragadiru s-a desfășurat conferința de presă prilejuită de încheierea proiectului european referitor la ”Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană” din cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013. Obiectivul general al proiectului a susținut dezvoltarea infrastructurii urbane și creșterea calității vieții, prin dezvoltarea uniformă a infrastructurii utilităților de iluminat public urban. Proiectul a răspuns obiectivelor strategice și priorităților de dezvoltare strategică afoto 1 Bragadiru zonei de acțiune urbană Bragadiru.

Proiectul a vizat înlăturarea disparităților din punct de vedere socio-economic dintre arealul proiectului și celelalte areale ale orașului și creșterea rolului economic și social al acestuia, necesitatea abordării integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate, reabilitarea fizică a spațiilor publice, protejarea mediului înconjurător, context obligatoriu pentru toate acțiunile identificate, integrarea grupurilor dezavatajate, creșterea siguranței și prevenirea criminalității, creșterea atractivității orașelor (în cazul nostru Bragadiru) și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane.

Obiectivele proiectului au constat în îmbunătățirea siguranței locuitorilor și a vizibilității pe timp de noapte prin înlocuirea și completarea rețelei publice de iluminat cu 1.093 de corpuri, prevenirea accidentelor cauzate de stâlpii dezafectați prin înlocuirea cu 976 de stâlpi de suport, reducerea poluării vizuale prin trecerea în subteran a 18,5 kilometri de rețea electrică și, nu în ultimul rând, crearea a 20 de noi locuri de muncă.

Așadar, potrivit primarului Vasile Cimpoeru, dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană în orașul Bragadiru, a contribuit la îndeplinirea obiectivelor specifice prezentate anterior, obiective generate de punctele slabe și amenințările orașului. Necesitatea acestui proiect a fost justificată de caracteristicile zonei – într-o continuă extindere teritorială, a situației infrastructurii publice insuficiente și degradate în zona de acțiune a proiectului, a nevoilor grupurilor țintă – familii tinere cu copii și societăți comerciale, a îndeplinirii obiectivelor strategice – reabilitarea infrastructurii urbane și a rezolvării problemelor de mediu.

Cele 45 de străzi incluse în proiect reprezintă zonele cele mai deficitare în ceea ce privește sistemul de iluminat public. Plecând de la problemele legate de furturi, vandalizări ale imobilelor, vătămări corporale, accidente, tendința de marginalizare a zonei, proiectul și-a justificat finanțarea și prin contribuția la diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială. Problema pierderilor de energie este un alt neajuns al rețelelor actuale, la fel și amenințarea siguranței persoanei. Nu în ultimul rând diminuarea costurilor de întreținere a reprezentat o necesitate a proiectului. Așadar, peste 8.000 de locuitori din Bragadiru beneficiază acum de implementarea proiectului. – CRISTINA ANGHELUȚĂ

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here