Acasă Politic Ce a hotărât Guvernul la 4 octombrie 2018

Ce a hotărât Guvernul la 4 octombrie 2018

DISTRIBUIȚI
 1. I.          PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 3. PROIECT DE LEGE privind activitatea consulară

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative

 

 

III.          HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD
 2. HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 3. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine
 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
 5. HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor”
 6. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
 7. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
 8. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN 66 Filiaşi- Petroşani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000”

10.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în comuna Tunari, judeţul Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Deta, judeţul Timiş, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

13.HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

14.HOTĂRÂRE pentru normarea parcului auto al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în vederea desfăşurării activităţilor specifice

15.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea

16.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Sohodol, judeţul Alba

17.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş

20.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Odoreu, judeţul Satu Mare

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Vâlcea

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală

23.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Malaysiei, pe de altă parte
 3. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte
 4. MEMORANDUM cu tema: Măsuri/propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare privind sectorul companiilor nefinanciare în scopul reducerii fenomenului de decapitalizare a societăţilor
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea planului de măsuri pentru implementarea Iniţiativei privind regiunile carbonifere în tranziţie pentru Valea Jiului
 6. MEMORANDUM cu tema: Stadiul implementării măsurilor pentru evitarea dezangajării fondurilor Programului Operaţional Regional 2014-2020 realizate în cursul anului 2018

 

 1. INFORMĂRI

 

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din anul 2018

 

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011(Plx. 332/2018)
 3. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art. 38 alin. (3) din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp.252/2018, L.503/2018)
 4. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – SA în cadrul ANSVSA și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, (Bp. 324/2018, L. 544/2018)
 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (Bp. 301/2018, L531/2018)
 6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Bp.381/2018)
 7. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (Bp. 211/2018)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × four =