Acasă Anchete CJ Ilfov îi cere despăgubiri Ralucăi Bârsan și solicită sancționarea directorului medical...

CJ Ilfov îi cere despăgubiri Ralucăi Bârsan și solicită sancționarea directorului medical al spitalului județean, Cristina Stoica

DISTRIBUIȚI

 Dan Blendea nu mai este purtător de cuvânt

În urma controlului făcut la Spitalul Județean Ilfov, după cele sesizate în presă, Consiliul Județean Ilfov a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2,  pentru posibile fapte penale.

Ca urmare a suspiciunilor de infracțiuni comise de Raluca Daniela Bârsan, Consiliul Județean Ilfov se consideră prejudiciat și a solicitat obligarea numitei la plata unor despăgubiri, constituindu-se ca parte civilă.

Ancheta administrativă a arătat că în cazul Ralucăi Daniela Bârsan, comparând copia diplomei de licență cu alte diplome eliberate în același an de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, au fost constatate mai multe diferențe, care conduc la suspiciunea rezonabilă a unui fals. Din dosarul de personal lipseau documente obligatorii conform fișei postului de medic voluntar: diploma de medic specialist și avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor. Dosarul de personal nu a fost actualizat din 2014 până în prezent, ceea ce duce la suspiciunea exercitării în această perioadă a unei activități în afara cadrului legal, iar documentele existente în dosar și neconcordanța vizibilă dintre ele ridică suspiciunea că pe toată perioada de voluntariat Raluca Daniela Bârsan a desfășurat activitate mediacală într-o secție a unui spital public, fără să aibă pregătirea obligatorie minimă necesară. Aactualul șef al secției de Ginecologie, dr. Dorin Bejan, a declarat că erau ”semne indirecte privind lipsa studiilor de specialitate ale Ralucăi Daniela Bârsan, acestea fiind aduse la cunoștința fostei șefe de secție, dr. Roxana Dragu”, se arată într-un comunicat de presă.

Consiliul Județean Ilfov a cerut Spitalului Județean Ilfov să facă o cercetare disciplinară și toate persoanele vinovate să fie sancționate.

La nivelul Spitalului Județean Ilfov s-a constituit o nouă comisie de disciplină, pentru că din vechea comisie de disciplină făcea parte și dr. Roxana Dragu, fosta șefă a secției de Ginecologie. Prima ședință a comisiei nou create a avut loc miercuri, 20 februarie.

Reprezentanții Consiliului Județean consideră necesar ca printre cei sancționați să se afle și directorul medical al spitalului, Cristina Stoica. Directorul medical ar trebui demis din funcție, pentru că a trecut sub tăcere faptele petrecute. ”Considerăm că cel puțin aceeași sancțiune se impune și în cazul fostei șefe a secției de ginecologie, dr. Roxana Dragu, pentru că a permis să activeze sub îndrumarea ei un medic fals, dar și în cazul celorlalte persoane care vor fi găsite responsabile pentru situația creată”.

Conducerea Spitalului Județean Ilfov a decis că din 20 februarie Dan Blendea nu mai este purtător de cuvânt. Înlocuitorul său va fi desemnat în perioada următoare.

 

Raportul integral încheiat în urma controlului făcut la Spitalul Județean Ilfov

”În urma apariției în spațiul public în data de 12.02.2019 a mai multor informații privind un caz de practicare ilegală a profesiei de medic în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, reprezentanții Consiliului Județean Ilfov, desemnați prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr.319/2019, în prezența reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Ilfov, s-au deplasat la spitalul în cauză pentru investigarea și clarificarea acestor aspecte.

Situația în fapt

La Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov s-a solicitat dosarul de personal al numitei Bîrsan Raluca Daniela asupra căreia au planat acuzele de desfășurare ilegală a unor actvități medicale. Dosarul cuprinde următoarele acte contractul de voluntariat nr.35/12.03.2018, încheiat între Spitalul Clinic Județean Ilfov și doamna Bîrsan Raluca Daniela, pentru perioada de un an; fișa de post pentru medic voluntar, anexă la contractul de voluntariat; certificat de cazier judiciar nr.15624195/06.03.2018; adeverință de confirmare în rezident pe loc, în specialitatea medicină de familie nr. FB/13028/07.12.2017; adeverința medicală; copie carte de identitate; asigurarea de răspundere civilă profesională a personalului medical MD-2000374882/07.03.2018; copie diplomă de licență nr.254/16.01.2013; copie diplomă de bacalaureat 37/27.10.2006.

Analizând documentele în cauză se constată:

În ceea ce privește relațiile contractuale dintre doamna Bîrsan Raluca Daniela, medic voluntar și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov se desfășoară în baza contractului de voluntariat nr.35/12.03.2018. Contractul este încheiat direct între spital și medicul voluntar în cauză, fără respectarea prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, care precizează:

”Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia – gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei – gazdă. Organizaţia – gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat”.

Mai mult decât atât, aceeași prevedere legală stipulează faptul că ”este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective”.

Din evidențele serviciului resurse umane se constată că doamna Bîrsan Raluca Daniela a activat ca medic voluntar în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgență Ilfov și în perioadele: 14.02.2014 – 14.02.2015, 19.01.2016 – 09.12.2016.

În ceea ce privește diplomele de studii de la dosar, respectiv diploma de licență, diploma de bacalaureat și adeverința de confirmare în rezidențiat, acestea se regăsesc la dosar, în copie xerox, necertificate ”conform cu originalul”.

Comparând diploma de licență a doamnei Bîrsan Raluca Daniela, aparent eliberată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila – București, cu alte diplome eliberate de aceeași universitate, se constată diferențe în ceea ce privește tipizatul, fonturile folosite în completarea spațiilor precum și ștampilele aplicate, ridicându-se astfel suspiciunea unui document contrafăcut.

În consecință, echipa de control a solicitat managerului spitalului întocmirea unor adrese oficiale pentru verificarea seriei și numărului diplomei de licență și a adeverinței eliberată de Ministerul Sănătății.

În ceea ce privește fișa postului: aceasta a fost întocmită pentru postul de medic voluntar într-o secție cu paturi, fiind specificate la cerințele postului următoarele: ca nivel de studii, facultatea de medicină – ordin de confirmare în funcția de medic specialist sau medic primar, cerință nicidecum îndeplinită de documentele aflate la dosar. (în dosar există doar copie după o diplomă de licență și o adeverință de confirmare în rezidențiat fără să existe nicio diplomă sau ordin de confirmare în funcția de medic specialistă sau primar); Alte cerințe specifice: adeverința de liberă practică, document care nu se regăsește în dosarul de personal al numitei și fără de care exercitarea profesiei de medic într-un spital public este imposibilă, conform Legii nr.95/2006. Acest certificat de liberă practică se emite de către colegiul medicilor teritorial și se vizează anual în baza punctajului realizat de medic și a asigurării de malpraxis. Conform atribuțiilor menționate în fișa postului, se observă că ”activitatea zilnică a medicului voluntar este stabilită de șeful de sectie și se desfașoară sub îndrumarea acestuia”.

 

Solicitările comisiei

După analizarea documentelor furnizate de către serviciul de resurse umane, membrii comisiei de control au solicitat: Managerului interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov să prezinte notele explicative ale șefilor de secție (Dr. Dragu Roxana și Dr. Bejan Dorin) referitoare la activitatea concretă desfășurată de doamna Bîrsan Raluca Daniela (dacă a desfășurat activitate și proceduri medicale ce necesitau autorizația de liberă practică pe Secția Obstetrică-Ginecologie, să explice prezența voluntarului precum și activitatea desfășurată de aceasta în blocul operator);

Întocmirea unor note explicative din partea celor implicați în încheierea contractului de voluntariat, respectiv din partea:

Managerului interimar al Spitalului Clinic Județean Ilfov, Arghir Vasile Ciobotaru;

Medicii șefi de secție (în perioada desfășurării contractului de voluntariat medicii șefi de secție au fost Dr. Dragu Roxana si Dr. Bejan Dorin);

Șef serviciu resurse umane, doamna Valeria Iacob;

Contractele de voluntariat existente în derulare, prezentate fiind un număr de 4 contracte, anexate la prezenta.

Menționăm faptul că în timpul efectuării controlului, un reprezentant al Secției 9 politie, care s-a autosesizat în acest caz, a solicitat și ridicat documentele aflate în evidența serviciului resurse umane al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Ilfov, referitoare la doamna Bîrsan Raluca Daniela, conform adresei nr.2931/2019 anexată la prezenta.

Note de relații

Urmare răspunsurilor la notele de relații, dosarul se completează cu informațiile rezultate din declaratiile  următorilor, astfel :

Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov:

În ședința C.A. din data de 13.02.2019 s-a stabilit necesitatea elaborării procedurii operaționale privind voluntariatul pentru a se evita pe viitor situații de genul acesta;

Consideră încheierea contractului de voluntariat în temeiul legii;

Două dintre contractele de voluntariat au fost supuse controlului de legalitate din partea Ministerului Sănătății;

Nu poate cunoaște activitatea unui salariat decât dacă aceasta îi este adusă la cunoștință de seful ierarhic sau in urma unor sesizări;

În urma verificărilor interne acesta va lua măsurile disciplinare ce se impun.

Dl Bejan Dorin, șef Secție Obstetrică Ginecologie:

Are un singur voluntar pe secție, în prezent, medic specialist, respectând toate prevederile legale;

Pe toată perioada de activitate a doamnei Bîrsan Raluca Daniela aceasta a desfășurat activitate medicală în sala de operații și în sala de cezariană, ca operator secundar sub directa îndrumare a doamnei dr. Dragu Roxana și a domnului dr. Scopulovici, având semne indirecte cum că doamna Bîrsan nu are studiile de specialitate necesare. Acestea au fost aduse la cunoștință șefei de secție din acea perioadă;

Precizează că doamna Bîrsan a intrat în conflict cu tot personalul secției.

Dna. Dragu Roxana, fost șef Secție Obstetrică Ginecologie:

În timpul exercitării funcției de șef de secție a avut 9 voluntari  pe secție;

Doamna Bîrsan Raluca Daniela a desfășurat activitate medicală exclusiv sub supravegherea unui medic cu drept de liberă practică;

Sub supravegherea dnei Dragu Roxana, aceasta a prestat strict activități prevăzute în fișa postului;

Cu privire la studiile necesare nu avea cunoștință de deținerea acestora, menționând că nu este de competența șefului de secție să verifice valabilitatea actelor personalului.

Șef serviciu resurse umane, doamna Valeria Iacob:

În ultimii 10 ani au fost încheiate un număr de 28 de contracte de voluntariat,

Contractele de voluntariat existente în derulare sunt în număr de 4 ;

Contractele de voluntariat au fost supuse controlului altor instituții.

 

Concluzii

Dosarul de personal conține o serie de diplome asupra cărora există suspiciunea că ar fi contrafăcute;

Dosarul de personal nu a fost actualizat și completat din 2014 până în prezent, fapt ce ridică suspiciunea exercitării în această perioadă a unei activități profesionale în afara cadrului legal;

Documentele existente în dosar și neconcordanța vizibilă dintre acestea (diplomă de licență doctor – medic, adeverință intrare în rezidențiat – medicină de familie, asigurare de malpraxis – chirurgie, fișă de post – medic voluntar în secție cu paturi în specialitatea obstetrică-ginecologie) ridică suspiciunea cum că pe toată această perioadă de voluntariat, doamna Bîrsan Raluca Daniela a desfășurat activitate medicală într-o secție a unui spital public, neavând pregătirea minimă necesară.

Absența din dosarul de personal a unor documente obligatorii, conform fișei postului de medic voluntar și anume ordinul de confirmare sau diploma de medic specialist/primar și avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor.

Față de cele precizate se impune sesizarea imediată a organelor abilitate și demararea unei cercetări disciplinare interne cu sancționarea persoanelor ce se fac vinovate.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov va comunica Consiliului Județean Ilfov demersurile și măsurile legale întreprinse de conducerea spitalului în acest caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here