Acasă Info Local COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

DISTRIBUIȚI


antet_VoluntariVOLUNTARI, 30 octombrie 2015

S-au finalizat lucrările de construcţii, finanţate prin proiectul

“Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari”

 Oraşul Voluntari, care conduce şi reprezintă parteneriatul dintre Oraşul Voluntari şi Judeţul Ilfov, beneficiar al proiectului “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari”, cod SMIS 20030, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1- Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, contract de finanţare nr. 2861/09.02.2012, anunţă faptul că s-au finalizat lucrările de construcţii la acest obiectiv, urmând să fie realizată recepţia la terminarea lucrărilor.

          Obiectul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii urbane reprezentate de spaţiile verzi din zona rezidenţiala aferentă străzii Lotusului. Astfel, se doreşte creşterea calităţii vieţii prin creşterea calităţii mediului înconjurător, decongestionarea parcului central, asigurarea condiţiilor egale de viaţă, prin creşterea accesibilităţii la zone verzi şi zone de recreere.

          Obiectivele specifice ale proiectului sunt regenerarea a 3.722,70 mp de spaţii verzi, în zonele rezidenţiale, construirea a 3 spaţii de joacă pentru copii, în zonele rezidenţiale; utilarea cu 62 de bănci şi 59 de coşuri de gunoi a zonei verzi amenajate; trasarea şi modernizarea a  1.885,50 de mp de alei în interiorul ariei de locuinţe, pentru o bună conectare între spaţiile  verzi, locurile de joacă şi zonele de relaxare, dar şi crearea sau menţinerea a 21 de noi locuri de muncă.

          Proiectul are o valoare totală de 4.991.275,56 lei, din care 3.806.861,22 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 3.058.812,99 lei, 1.572.662,23 lei urmează să fie alocaţi din bugetul naţional, iar 359.800,34 lei reprezintă contribuţia beneficiarului.

 Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este Organism Intermediar.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la Primăria Oraşului Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 74, judeţul Ilfov, cod poştal 077190, tel.: 031-403.61.10, fax: 031-403.61.79; e-mail: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro; persoană de contact: Speranţa Cliseru, manager de proiect.

          Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.subsol_voluntari

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here