Acasă Economie DESPRE ECONOMIA SOCIALĂ

DESPRE ECONOMIA SOCIALĂ

DISTRIBUIȚI

Corina Florentina Preda, purtător de cuvânt al AJOFM Ilfov: ”Economia socială s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunității care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat”.

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Ilfov promovează în această lună cel de-al treilea sector ”Economia socială”, care reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări.

După cum a declarat pentru VIITORUL ILFOVEAN Corina Florentina Preda, purtător de cuvânt al AJOFM Ilfov, obiectivele economiei sociale sunt consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale. Economia socială, numită și ”economie solidară”, s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu și pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunității care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.

Îndeplinirea obiectivelor se realizează, în principal, prin producerea de bunuri, prestarea de servicii și execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia, promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil și dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Întreprinderile sociale, amintește Corina Florentina Preda, pot fi societățile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociațiile și fundațiile, casele de ajutor reciproc ale salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societățile agricole, orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute în lege. Nu în ultimul rând, oficialul AJOFM Ilfov spune că pot fi întreprinderi sociale federațiile și uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Trebuie precizat faptul că activitatea de economie socială presupune atestarea întreprinderilor de economie socială și a întreprinderilor sociale de inserție de către AJOFM.

Conceptul de afacere socială a început să prinda contur în România in ultimii ani, după ce au fost lansate mai multe fonduri guvernamentale în zona economiei sociale. În prezent, tot mai multe companii sunt dispuse să investească în afacerile sociale, care functioneaza exact ca un business, dar au și o componentă socială, prin angajarea unor persoane cu dizabilități sau a șomerilor de lungă durată.

Potrivit Ministerului Muncii, în 2016 existau peste 10.000 de entități juridice, sub diverse forme, activând în economia socială și care pot obține atestatul de întreprindere socială care le oferă posibilitatea de a accesa fonduri europene. Însă, doar 1,7% dintre angajați activează în economia socială, mult sub media UE, care este 6,5%. – CRISTINA ANGHELUȚĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here