Acasă Politic Despre incompatibilități în timpul campaniei electorale

Despre incompatibilități în timpul campaniei electorale

DISTRIBUIȚI

Pentru prevenirea incompatibilităților care pot apărea în procesul alegerilor, dar și în perioada post-electorală, Agenția Națională de Integritate (ANI) amintește regulile de integritate aplicabile în contextul alegerilor pentru Parlamentul European și pentru administrația publică locală din anul 2024.

Astfel, un funcționar public poate candida pentru funcția de ales local dacă își suspendă raportul de serviciu. Suspendarea raportului de serviciu trebuie să fie la inițiativa funcționarului public și durează până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales, sau până la încetarea funcţiei eligibile, în cazul în care funcţionarul public a fost ales. În situația în care funcționarul public nu este ales, trebuie să își reia activitatea în prima zi lucrătoare ulterioară alegerilor.

Prefecţii şi subprefecţii nu pot candida şi nu pot participa la acţiunile din campania electorală, sub sancţiunea demiterii din funcţie, cu excepția situației în care aceștia demisionează cu cel puţin 50 de zile înaintea datei alegerilor.

Persoanele care ocupă funcții publice pot face parte din birourile electorale. Pe perioada cât funcţionează birourile şi oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar şi operatorii de calculator se consideră detaşaţi şi primesc o indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Preşedinţii birourilor electorale, locţiitorii acestora şi membrii primesc indemnizaţia de la data încheierii proceselor-verbale de învestire.

Având în vedere că pe perioada de funcționare a birourilor și a oficiilor electorale, membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator se consideră detașați, deținerea unei funcții publice simultan cu exercitarea calității membru în biroul electoral nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate.

Potrivit dispozițiilor art. 90 din Legea nr. 161/2003, consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte/vicepreşedinte/director general/director/manager/administrator/membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei UAT nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Prevederile se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.

Încălcarea acestor dispoziții atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

 

2 COMENTARII

  1. […] Pentru prevenirea incompatibilităților care pot apărea în procesul alegerilor, dar și în perioada post-electorală, Agenția Națională de Integritate (ANI) amintește regulile de integritate aplicabile în contextul alegerilor pentru Parlamentul European și pentru administrația publică locală din anul 2024. Astfel, un funcționar public poate candida pentru funcția de ales local dacă își suspendă raportul de serviciu. […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here