Acasă Economie Despre tichetele sociale de 250 de lei

Despre tichetele sociale de 250 de lei

DISTRIBUIȚI

Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominală de câte 250 de lei şi sunt destinate persoanelor aflate în situaţii de deprivare materială sau risc de sărăcie. Potrivit reprezentanţilor MIPE, această iniţiativă este cea mai importantă de acest gen derulată până acum în România, din perspectiva numărului de beneficiari.

Peste 2,5 milioane de persoane primesc tichete pentru achiziţia de produse alimentare şi mese calde în valoare de aproximativ 3 miliarde de lei.

Conform sursei citate, mecanismul de distribuire prevede trei etape:

1) emiterea cardurilor de către unităţile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor şi inserarea CIP-ului)

2) împlicuire şi distribuirea prin intermediul CN Poşta Română

3) încărcarea valorică a cardurilor.

Voucherele se vor acorda o dată la două luni, până la finalul anului.

Ministerul Investiţilor şi Proiectelor Europene mai anunţă că beneficiarii nu trebuie să depună vreo cerere pentru a primi cardul.

„Dacă vă număraţi printre persoanele eligibile, aşa cum sunt stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), cardul va fi livrat către dumneavoastră de către angajaţii Poştei Române, fără să fie nevoie să demaraţi dumneavoastră vreo procedură în acest sens. În cazul în care îndepliniţi criteriile pentru a fi printre beneficiarii eligibili, dar până la finalul perioadei în care se alocă tranşa I nu veţi intra în posesia cardului, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat oficiu poştal, de unde veţi primi îndrumări.”, transmit reprezentanţii MIPE.

Cardurile vor fi însoţite de scrisori care conţin instrucţiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre operatorii economici parteneri şi un număr de telefon pentru cazurile în care beneficiarii întâmpină probleme. Cardul permite plăţi contactless, încă de la prima tranzacţie, prin apropierea sa de terminalul POS.

Ministerul mai anunţă că nu se va putea retrage numerar de pe carduri, ele putând fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare/mese calde de la operatorii economici parteneri. De asemenea, sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor.

Cine sunt cei peste 2,5 milioane de beneficiari care primesc tichete sociale

  1. a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  2. b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  3. c) Familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  4. d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  5. e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

cu modificările şi completările ulterioare;

  1. f) Persoanele fără adăpost, aşa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va actualiza lunar, înainte de fiecare alimentare a tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificări intervenite faţă de listele anterioare.

Pentru beneficiarii nou introduşi în program vor fi eliberate noi suporturi electronice.

Totodată, verificarea condiţiilor de venit pentru beneficiarii incluşi în categoriile a)-d), se face exclusiv de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit MIPE sunt interzise şi se sancţionează conform legii următoarele acţiuni:

  1. a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale în alt scop decât achiziţionarea de produse alimentare şi mese calde;
  2. b) solicitarea de către beneficiari şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde sau pentru fracţiuni din acestea;
  3. c) refuzul nejustificat al unităţilor afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde şi destinatarul final al acestora;
  4. d) comercializarea tichetelor sociale;

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepţionale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredinţa tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

Încărcarea voucherelor se va face după ce se încheie procesul de distribuire, aşa că, ajutoarele aferente tranşei I vor ajunge la beneficiari în perioada 20.06.2022 – 24.06.2022.

„Voucherele vor fi acordate în patru tranşe. Vom avea în vedere ca, la jumătatea lunii iulie, după evaluarea implementării primei etape, să adaptăm calendarul următoarelor tranşe pentru ca beneficiarii să poată utiliza cât mai urgent voucherele pentru achiziţionarea alimentelor şi meselor calde”, explică ministrul Marcel Ioan Boloş.

Conform calendarului, etapele sunt următoarele:

TRANŞA I: iunie-iulie 2022

TRANŞA II: august-septembrie 2022

TRANŞA III: octombrie-noiembrie 2022

TRANŞA IV: decembrie-ianuarie 2023

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here