Acasă Educatie Din nou despre învățământul dual

Din nou despre învățământul dual

DISTRIBUIȚI

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 7 martie, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu sprijinul Grupului parlamentar al PSD. Proiectul de lege, care are ca scop reglementarea învăţământului dual, urmează să fie dezbătut în Senat, în calitate de Cameră decizională.

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea oricărui om. Având în vedere aceste deziderate, precum şi nevoia de adaptare permanentă a învăţământului românesc la cerinţele  şi la dinamica pieţei muncii, este necesară îmbunătăţirea reacţiilor sistemului de educaţie şi formare profesională la realitatea economică şi socială din România.

O secţiune importantă a educaţiei româneşti este învăţământul profesional, organizat pentru calificări stabilite în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare la nivel regional, judeţean şi local, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic şi elev sau părintele, tutorele ori susţinătorul legal al elevului minor.

Prin OUG nr. 94/204 a fost introdusă posibilitatea de organizare a învăţământului profesional în sistem dual, după învăţământul obligatoriu (începând cu vârsta de 16 ani), desfăşurat pe baza unui contract de muncă. Totodată, a fost demarat, la nivel naţional, un amplu proces de consultare a partenerilor sociali referitor la învăţământul dual. Concluziile consultărilor au evidenţiat necesitatea introduceri programelor de formare prin învăţământ dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilităţii pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenţei unui reprezentant al operatorului economic în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, flexbilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curriculului la nevoile pieţei muncii locale şi regionale. În acelaşi context, operatorii economici au subliniat necesitatea partajării costurilor formării prin pregătire practică între operatorul economic şi stat prin facilităţi fiscal acordate operatorului economic.

Între cele mai importante modificări pe care le aduce noul act normativ, susţinut şi votat de Grupul parlamentar al PSD, se numără instituirea unor măsuri privind accesul la o gamă variată de oportunităţi de formare profesională pentru absolvenţii de gimnaziu; organizarea de unităţi de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puţini de 100, redefinirea învăţământului dual ca formă de organizare a celui profesional şi etnic; admiterea, durata şi programele de pregătire într-o asemenea formă de învăţământ, autorizarea/creditarea operatorilor economici implicaţi în formarea profesională, cât şi stabilirea condiţiilor de ocupare a posturilor didactice şi catedrelor vacante şi rezervate.

Îmbunătăţirea sistemului de învăţământ a fost şi rămâne o prioritate a social-democraţilor, întrucât o educaţie modernă, eficientă şi armonizată cu cerinţele pieţei muncii reprezintă baza unei societăţi şi a unei economii sănătoase., se arată într-un comunicat de presă al PSD.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here