Acasă Economie DIN STATISTICA ILFOVEANĂ

DIN STATISTICA ILFOVEANĂ

DISTRIBUIȚI

 

Ilfovul, cel mai tare la capitolul Construcții

În 2016 volumul lucrărilor de construcţii la nivelul judeţului Ilfov a fost în creştere cu 10,9% faţă de anul 2015, în timp ce la nivel naţional volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 2,8%.

Astfel, din volumul total de lucrări de construcţii realizate în judeţul Ilfov, în anul 2016, 60,9% sunt lucrări de construcţii noi (71,1% în anul 2015 şi scade cu 5,1% ca volum faţă de anul 2015), 8,2% sunt lucrări de reparaţii capitale (22,8% în anul 2015 şi scade cu 60,1% ca volum faţă de anul 2015 şi creşte de 5,7 ori ca volum comparativ cu 2015).

În ceea ce priveşte locuinţele terminate, în 2016 s-au dat în folosinţă, în judetul Ilfov, 6.184, (3.886 în mediul urban şi 2.298 în mediul rural).

Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, numărul total al locuinţelor terminate şi date în folosinţă a fost mai mic cu 450 locuinţe (- 6,8%). Pe medii de rezidenţă, în urban numărul locuinţelor terminate a fost mai mic cu 244 de unități (-5,9%), iar în rural cu 206 unități ( -8,2%).

Locuinţele terminate realizate din fondurile populaţiei, în anul 2016, au avut ca sursă de finanţare exclusivă fondurile private ale populaţiei, în timp ce în anul 2015 acestea deţineau o pondere de 99,8% din totalul locuinţelor terminate (6.620 locuinţe).

În 2016, judeţul Ilfov se situează pe primul loc, deţinând 11,8% din totalul locuinţelor terminate la nivelul ţării, urmat de Cluj (10%), Iaşi şi municipiul Bucureşti (7,4%), Timiş (7,1%) şi Constanţa (6,2%).

Totodată, autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale de administraţiile locale din judeţul Ilfov au fost în număr de 4.688 în anul 2016, din care 2.812 în mediul urban (60,0%) şi 1876 în mediul rural (40,0%). Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2015, numărul acestora a scăzut cu 630, respectiv 11,8%.

Ca şi în cazul locuinţelor terminate, judeţul Ilfov deţine supremaţia în ţară în ceea ce priveşte numărul de autorizaţii eliberate pentru clădiri rezidenţiale.

 

 

Un județ de oameni ocupați

 

Efectivul estimat de salariaţi la sfârşitul lunii decembrie 2016 din judeţul Ilfov a fost de 132.463 persoane, mai puţin cu 479 decât la sfârşitul lunii noiembrie 2016 (0,4%) şi cu 11.776 persoane mai multe faţă de finele lunii decembrie 2015 (9,8%).

În judeţul Ilfov, la sfârşitul lunii decembrie 2016,1,8% dintre salariaţi lucrau în “agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură şi piscicultură”, 31,4% în industrie şi construcţii” şi 66,8% în “servicii”.

Salariaţii din judeţul Ilfov reprezintă 12,4% din totalul salariaţilor din Regiunea Bucureşti – Ilfov şi 2,6% din cel total pe ţară, pondere care plasează judeţul pe locul al 11-lea la nivel naţional după numărul de salariaţi.

La sfârşitul lunii decembrie 2016, comparativ cu sfârşitul lunii decembrie 2015, la nivelul ţării efectivul salariaţilor creşte cu 3,8%, în Regiunea Bucureşti – Ilfov cu 4,6%, iar în judeţul Ilfov cu 9,8%, creştere care situează judeţul pe primul loc în ţară, urmat de judeţele Bistriţa-Năsăud (8,7%) şi Timiş (5,6%).

 

 

1,10% șomajul în Ilfov. Pe hârtie…

 

La sfârşitul lunii ianuarie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,80%, mai mare cu 0,03% decât cea din luna anterioară şi mai mică cu 0,10% decât cea din luna ianuarie a anului 2016. Dintre cele 421.236 persoane înregistrate în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 94.141 primeau indemnizație de șomaj.

Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a crescut de la 5,17% în luna decembrie 2016 la 5,24%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 4,29% în luna decembrie la 4,28 %.

În funcție de mediul de rezidență, la finele lunii ianuarie 2017, 123.278 şomeri provin din mediul urban şi 297.958 şomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (121.902), urmaţi de cei din grupa de vârstă 30 – 39 de ani (87.281), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (32.971).

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional aveau ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (80,21%), în timp ce şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezentau 16,23%, iar cei cu studii universitare 4,13 %.

În luna ianuarie 2017, rata şomajului a scăzut în 14 judeţe, cele mai mari scăderi înregistrându-se în judeţele: Botoșani (cu 0,55pp), Suceava (cu 0,30 pp), Călărași (cu 0,25 pp), Olt (cu 0,20 pp), Sibiu (cu 0,19 pp), Prahova (cu 0,18 pp), Vrancea (cu 0,13 pp), Vaslui (cu 0,06 pp) şi Argeș (cu 0,05 pp).

Nivelurile cele mai ridicate au fost judeţele: Vaslui (11,39%), teleorman (10,15%), Galaţi (9,73%), Mehedinţi (9,59%), Dolj (9,52%), Buzău (9,43%), Olt (8,65%), Ialomiţa (7,75%) urmate de judeţele Gorj (7,66 %) şi Călărași (7,24%).

Judeţul Ilfov a continuat să înregistreze, și în luna ianuarie 2017, cea mai mică rată a şomajului (1,10 %).

 

Stăm bine și la raportul pensionari/angajați

 

În trimestrul IV din 2016, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat în judeţul Ilfov a fost 72.495, revenind în medie 54,7 pensionari la 100 de salariaţi, mai puţin cu 5,4 pensionari la 100 de salariaţi faţă de trimestrul IV din 2015, La nivelul țării se înregistrează o medie de 93 de pensionari la 100 salariaţi, mai puţin cu 3,7 pensionari la 100 de salariaţi comparativ cu trimestrul IV din 2015.

Faţă de trimestrul III din 2016, numărul pensionarilor din judeţul Ilfov a crescut cu 13 persoane (+0,02%), iar faţă de trimestrul IV 2015 acesta a scăzut cu 26 persoane (0,04%).

În trimestrul IV 2016, pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Ilfov a fost de 869 lei, mai mare cu 46lei (+5,6%) comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, dar mai mică cu 62 lei (-6,7%), decât pensia medie inregistrată la nivelul ţării.

 

De lefuri, ce să mai vorbim?!

 

Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat în judetul Ilfov în luna decembrie 2016 a fost 3.800 lei, cu 543 lei mai mare faţă de cel la nivel national, iar câştigul salarial mediu net lunar 2.743 lei, cu 389 lei mai mare faţă de cel de la nivel naţional, situând judeţul pe locul al doilea după municipiul Bucureşti.

Raportul dintre cel mai mare salariu mediu net din ţară (Bucureşti) şi cel mai mic (judeţul Teleorman) a fost de 2,0, acesta reprezentând 50,6% din primul. În cazul judeţului Ilfov, câştigul mediu net salarial reprezintă 85,2% din cel existent în Capitală şi este mai mare cu 16,5% faţă de media naţională.

 

Ilfovul a ajuns la 400.000 de locuitori (după domiciliu)

 

La 1 iulie 2016, populaţia după domiciliu a judeţului era 399.316 locuitori, din care 205.273 femei, densitatea fiind de 255,3 loc/kmp. Populaţia din mediul rural deţine o pondere de circa 55,1%.

Ponderea populaţiei feminine, respectiv masculine în populaţia totală a judeţului pentru ambii ani a fost aceeaşi, respectiv 51,4% pentru populaţia feminină şi 48,6% pentru populaţia masculină.

Populaţia după domiciliu, la 1 iulie 2016, a judeţului Ilfov a crescut cu 4,2% faţă de cea înregistrată la 1 iulie 2015 (16.015 persoane), această creştere datorându-se atât sporului natural înregistrat în semestrul II 2015 (533 persoane) şi în semestrul I 2016 (189 persoane), dar mai ales a soldului pozitiv înregistrat la fenomenul de migraţie internă a populaţiei.

Raportul de masculinitate este de 95 persoane de sex masculin la 100 persoane de sex feminin, situaţie identică şi la nivel naţional.

În perioada analizată, Ilfov a fost singurul judeţ care a înregistrat o creştere importantă a populaţiei după domiciliu (4,2%).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here