Acasă Info Local Încep lucrările pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și...

Încep lucrările pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov

DISTRIBUIȚI

A fost atribuit şi semnat contractul de lucrări, IF-CL-02, în valoare de 104.536.420,55 lei fără TVA.

Cu o durată de execuție de 48 de luni, finanțarea este asigurată în proporție de 85% de Uniunea Europeană, 13% de la bugetul de Stat, 2% de la bugetul local.

Obiectivul general al investiției îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației din localitatea Snagov, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Prin acest proiect se urmărește continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, având ca obiectiv creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din localitatea Snagov, în scopul îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Acest proiectul a fost demarat în luna august a anului 2021, odată cu semnarea contractului pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si a Aplicației de finanțare.

Semnarea contractului de finanțare, cu o valoare totală de 59.171.460 de euro a avut loc în data de 14 Noiembrie 2022. Din valoarea totală, 39.803.146 de euro reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

In luna iunie a anului 2023 s-a demarat contractul de Asistență tehnica pentru managementul proiectului, Supervizarea lucrărilor, Pregătirea Proiectelor Tehnice și a Documentațiilor de Atribuire inclusiv Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor,  prin care s-au elaborat studiile de teren, proiectul tehnic, documentațiile de atribuire si documentațiile de avize pentru cele doua contracte de lucrări.

În luna mai 2024 a fost atribuit şi s-a semnat contractul de lucrări, IF-CL-02  Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov în valoare de 104.536.420,55 lei fara TVA.

Investițiile din proiect se vor realiza prin implementarea a  2 contracte de lucrări și 2 contracte de servicii.

Contracte de lucrări

 1. IF-CL-01 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în aglomerarea Snagov.
 2. IF-CL-02 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov.

Contracte de servicii

 1. F-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului, Supervizarea lucrărilor, Pregătirea Proiectelor Tehnice și a Documentațiilor de Atribuire inclusiv Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor în cadrul Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020.
 2. IF- CS-02 Servicii de audit pentru Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020.

Prin implementarea proiectului, în Snagov vor fi realizate următoarele investiții:

În sistemul de alimentare cu apă:

 • 5 km extindere a rețelei de distribuție a apei,
 • construire 2 Stații noi de tratare a apei/clorinări,
 • construire 4 Rezervoare noi de înmagazinare a apei potabile,
 • 7 km extindere conducte de aducțiune,
 • realizarea a peste 1.000 branșamente atât pe rețeaua existentă cât şi a rețelelor noi
 • 1 sistem SCADA.

In ceea ce privește apele uzate, proiectul prevede:

 • 3 km extinderea rețelei de canalizare,
 • 0 km extindere conducte de refulare,
 • 25 stații de pompare a apei uzate,
 • Peste 1600 racorduri noi de canalizare,
 • 1 sistem SCADA.

 

1 COMENTARIU

 1. […] A fost atribuit şi semnat contractul de lucrări, IF-CL-02, în valoare de 104.536.420,55 lei fără TVA. Cu o durată de execuție de 48 de luni, finanțarea este asigurată în proporție de 85% de Uniunea Europeană, 13% de la bugetul de Stat, 2% de la bugetul local. Obiectivul general al investiției îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here