Acasă Economie ITM ILFOV PREOCUPAT DE EXPLOZIILE ÎN SECTORUL EXTRACTIV

ITM ILFOV PREOCUPAT DE EXPLOZIILE ÎN SECTORUL EXTRACTIV

DISTRIBUIȚI

extractivPe parcursul trimestrului I 2014, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov desfăşoară o campanie privind ”Verificarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă aplicate de angajatori pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor în sectorul extractiv.”

Activitatea din industria extractivă se desfăşoară în mediul subteran şi în cariere la suprafaţă. Din cauza riscurilor specifice acestei activităţi este necesară atât o instruire adecvată, precum şi o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activităţii de inspecţie să permită o creştere a siguranţei locului de muncă.

Având în vedere particularităţile economice ale judeţului, ITM Ilfov va efectua controalele în perioada trimestrului I 2014 doar în industria extractivă de suprafaţă. În activitatea de exploatare la suprafaţă-cariere, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt incendiile provocate de blocarea funcţionării benzilor transportoare, incendiile altor utilaje de transport ale substanţelor minerale utile, riscuri de natură electrică şi riscuri apărute în activitatea de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale.

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentelor de muncă înregistrate în ultimii doi ani, s-a constatat că în anul 2013, acestea au scăzut faţă de anul 2012. Mai mult, in anul 2013 nu au fost înregistrate accidente mortale. Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de muncă în industria extractivă în perioadele menţionate au fost legate de deficienţe în operaţiunile executate de către artificieri, nerespectarea metodelor de exploatare, nerespectarea termenelor de executare a operaţiunilor de mentenanţă.

Obiectivul acţiunii va fi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor, precum şi stabilirea măsurilor ce se impun, în vederea respectării de către aceştia, a cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă, pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

         Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru 2014, include şi ”Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderile mici (10 – 49 de lucrători),” având în vedere că aceste întreprinderi mici care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă afectată de recesiune economică, confruntându-se adesea cu resurse limitate, nu aplică măsuri adecvate de prevenire şi protecţie. Acţiunea de monitorizare urmăreşte pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legate de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderile mici. În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi şi în special în cele mici şi mijlocii, strategia comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă promovează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor din toate statele membre ale Uniunii Europene.

         Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile pentru implementarea acestor principii.

         Întrucât ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor din România este foarte mare, potrivit datelor statistice, Inspectia Muncii a derulat pe parcursul anului 2013 o acţiune privind riscurile existente la locurile de muncă focalizată pe specificul microîntreprinderilor. Rezultatele acţiunii, precum şi impactul pe care aceasta l-a avut în rândul angajatorilor, au relevat necesitatea de a continua monitorizarea respectării prevederilor legale, privind prevenirea riscurilor profesionale prin extinderea acestei acţiuni la întreprinderile mici.

mana_care_scrieAlbertina Gabriela RADU

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentOtopeni
Articolul următorINCIDENT PE LACUL SNAGOV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here