Acasă Info Local La judecată pentru depozitarea de deșeuri periculoase la Glina 

La judecată pentru depozitarea de deșeuri periculoase la Glina 

DISTRIBUIȚI

deseuri-periculoaseProcurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Vasile Tofan şi S.C. GLOBAL ECO CENTER S.R.L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase.

În cursul anului 2010, în calitate de administrator al S.C. Global Eco Center S.R.L., inculpatul Tofan nu a luat măsurile de eliminare totală a substanţelor periculoase şi preparatelor din şlamurile provenite de pe platforma L., care au devenit deşeuri, acestea fiind neîntemeiat declarate deşeuri stabilizate şi astfel transportate la depozitul de deşeuri Glina, în data de 17 septembrie 2010.

Astfel, Tofan a dispus, condus şi coordonat activitatea de ecologizare a platformei industriale L. (fostă ARO) din Câmpulung Muscel, dar, prin încălcarea repetată a obligaţiilor legale, nu a luat măsurile de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase din şlamurile provenite din secţia de galvanizare, pe care le-a declarat neîntemeiat deşeuri stabilizate şi a dispus transportarea acestora la depozitul de deşeuri nepericuloase Glina, în data de 17 septembrie 2010, în condiţiile în care caracteristicile fizico-chimice ale deşeurilor depăşeau cu mult valorile limită ale criteriilor de levigabilitate (n.n. însuşirea de a putea fi separat prin antrenare, sub formă de suspensie, într-un lichid şi prin sedimentare succesivă) pentru toate categoriile de deşeuri acceptate la toate depozitele de deşeuri din România, indiferent de categoria acestora.

În aceste condiţii improprii atingerii obiectivelor stabilite prin întreg ansamblul legislativ privind protecţia mediului, caracterizate prin lipsa unei supravegheri continue şi eficiente a procedurilor de neutralizare/inertizare, nerespectarea procedurilor de prelevare a probelor de deşeuri pentru analizele fizico-chimice, lipsa unei evidenţe care să reflecte în mod real trasabilitatea şi inertizarea deşeurilor, neasigurarea unui spaţiu nepenetrabil de depozitare şi păstrarea în depozit a deşeurilor în lipsa unor criterii de partajare şi protecţie, S.C. Global Eco Center S.R.L. şi-a desfăşurat activitatea de colectare, pretinsă tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor sub directa conducere şi coordonare a administratorului acesteia, inculpatul Tofan Vasile, cu consecinţa obţinerii unor deşeuri care nu puteau să se înscrie în limitele condiţiilor de admitere în depozitele de deşeuri nepericuloase, prevăzute de Ordinul nr. 95 din 12 februarie 2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, emis de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Potrivit rapoartelor de expertiză criminalistică întocmite de experţi din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu sprijinul specialiştilor de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi S.C. W.R. S.R.L., deşeurile analizate fizico-chimic sunt deşeuri de tip nămol sau şlam rezultate din tratarea prin procedee fizico-chimice a apei rezultate din procesele tehnologice de tratare chimică a suprafeţelor metalice (procese de galvanizare, procese de zincare); totodată, s-a determinat pH-ul şi conţinutul de substanţă uscată, prezenţa şi concentraţiile azotului amoniacal, sulfaţilor, cianurilor totale, cromului hexavalent, metalelor grele (cupru, nichel, plumb, zinc), ale hidrocarburilor policiclice aromatice şi ale produselor petroliere totale.

Raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză concluzionează faptul că obţinerea unor nămoluri/şlamuri cu conţinut de substanţe periculoase a fost cauzată de aplicarea necorespunzătoare şi/sau incompletă a procedurilor de tratare a deşeurilor periculoase – şlamuri galvanice, nerespectarea procedurilor de prelevare a probelor de deşeuri pentru analizele fizico-chimice, trimiterea la ICIM Bucureşti a unei probe prelevate din alte deşeuri decât cele transportate la depozitul Glina, amestecarea deşeurilor la locul de tratare şi depozitare, trimiterea la depozitul Glina a altor deşeuri decât cele pentru care se realizaseră determinările la ICIM Bucureşti.

În concluzie, deşeurile în cauză constituie deşeuri periculoase, caracterizate de proprietatea de pericol H 14 – ”Ecotoxic” – deşeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător, acestea neputând face obiectul unei depozitări în vreunul dintre depozitele din ţară în baza unicului act normativ ce reglementa această activitate – fapt care dovedeşte că pretinsele tehnologii de stabilizare, susţinute de Tofan Vasile şi S.C. Global Eco Center S.R.L. ca fiind realizate, nu au existat ori dacă s-au efectuat unele activităţi, acestea nu au fost apte să conducă la rezultatele prevăzute de lege.

Probele administrate relevă cauzele care au determinat prezenţa peste limitele admise la orice depozitare în România a substanţelor periculoase în deşeurile transportate spre eliminare la data de 17 septembrie 2010 de către S.C. Global Eco Center S.R.L., acestea fiind  nerespectarea ori neefectuarea procedurilor de tratare a deşeurilor periculoase, neaplicarea procedurilor legale de prelevare şi testare a probelor de deşeu, lipsa unei evidenţe care să reflecte în mod real trasabilitatea şi inertizarea deşeurilor, neasigurarea unui spaţiu nepenetrabil de depozitare şi păstrarea în depozit a deşeurilor în lipsa unor criterii de partajare şi protecţie. În cauză a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Iaşi, aparţinând inculpatei S.C. Global Eco Center S.R.L. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Câmpulung.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here