Acasă Politic Mandate de cate cinci ani pentru toti alesii, insa doar dupa modificarea...

Mandate de cate cinci ani pentru toti alesii, insa doar dupa modificarea Constitutiei

DISTRIBUIȚI

palatul-victoriaPROGRAM AMBIȚIOS AL CABINETULUI CIOLOȘ

 

Premierul desemnat Dacian Ciolos a trimis luni dimineata la Parlament programul de guvernare. In program se arata, printre altele, ca ”acest guvern nu poate si nu isi va asuma sa se angajeze pe toate fronturile de reforma in societatea romaneasca, dar ceea ce isi asuma e un set de masuri concrete, limitate ca numar dar cu impact si relevanta sistemica”.

Marile principii din programul de guvernare:

1. Organizarea alegerilor din 2016

2. Va testa si aplica noi metode de lucru in privinta functionarii interne a aparatului central (guvern si ministere), ”in incercarea de a lasa la finalul mandatului o serie de solutii alternative viabile pentru buna functionare a administratiei”.

            Planul Guvernului Cioloş cuprinde modificarea de urgenţă a legislaţiei electorale astfel încât primarii şi preşedinţii de consilii judeţene să fie aleşi în două tururi de scrutin, iar alegerile să fie comasate şi toţi aleşii să aibă mandat de 5 ani, ceea ce ar însemna revizuirea Constituţiei.

Printre priorităţile noului guvern figurează amendarea, de urgenţă, a legislaţiei electorale cu stabilirea a două tururi de scrutin pentru alegerile de primari şi preşedinţi de consilii judeţene, eliminarea pragului pentru consiliile locale, reducerea numărului de semnături pentru independenţi, posibilitatea asocierii unor independenţi pe liste pentru consiliile locale, facilitarea creării de secţii de votare pentru diaspora, acolo unde există o prezenţa semnificativă a cetăţenilor români, obiectivul fiind acela că niciun proces electoral din România să nu mai fie vreodată pus sub semnul întrebării din cauza modului de organizare.

În acelaşi timp, programul prevede şi un proiect de comasare a alegerilor prin uniformizarea tuturor mandatelor la cinci ani şi alinierea datelor pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare, europarlamentare şi locale în scopul minimizării impactului negativ al proceselor electorale asupra vieţii economice şi sociale a ţării. Acest proiect ar presupune însă revizuirea Constituţiei, care prevede clar că mandatul Parlamentului şi al aleşilor locali este de patru ani, în timp ce mandatul şefului statului este de cinci ani.

3. Consolidarea parametrilor macro-economici

4. Identificarea si eliminarea vulnerabilitatilor in absorbtia fondurilor europene

5. Investitiile in infrastructura vor fi tratate cu prioritate

6. Definirea strategiei de negociere in cazul Brexit

7. Pastrarea ca reper a parteneriatului strategic cu SUA

Prioritati sectoriale

1. Guvern deschis si transparent, deschiderea sistemului politic prin facilitarea initiativei legislative a cetatenilor

2. Pozitionarea activa a Romaniei ca actor strategic in context regional, european si international: afirmarea anvergurii politice a Romaniei in UE

– intarirea parteneriatului strategic cu SUA si respectarea obligatiilor care ne revin in calitate de membru NATO

3. Sustinerea fara rezerve a independentei justitiei si a continuarii luptei impotriva coruptiei

4. Nici un proces electoral nu mai trebuie sa fie pus vreodata sub semnul intrebarii din cauza modului de organizare

5. Imbunatatirea eficientei administratiei publice:

derulare proiect pilot de profesionalizare a Secretariatului General al Guvernului

extinderea proiectului pilot si in alte zone ale administratiei

6. Imbunatatirea sistemului de protectie civila pentru cresterea sigurantei cetatenilor, eficientizarea managementului sistemului de urgenta si protectia infrastructurii critice

– adoptarea unui program national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat

cresterea eficientei ISU si a altor servicii cu responsabilitati

7. Revizuirea si prioritizarea proiectelor de investitii (inclusiv de infrastructura)

8. Identificarea si eliminarea lacunelor si blocajelor din implementarea fondurilor UE

9. Redefinirea rolului si statutului personalului medical si reducerea migratiei in strainatate

10. Educatie: mutarea accentului de pe transmiterea de informatie pe crearea de competente pentru viata si reducerea birocratiei pentru profesori

Plan de masuri:

Politica & stat de drept

Intarirea legislatiei privind consolidarea integritatii in institutiile publice

Amendarea, de urgență, a legislației electorale cu stabilirea a două tururi de scrutin pentru alegerile de primari si presedinti de consilii judetene, eliminarea pragului pentru consiliile locale, reducerea numărului de semnături pentru independenți, posibilitatea asocierii unor independenți pe liste pentru consiliile locale.

Realizarea unui proiect de comasare a alegerilor prin uniformizarea tuturor mandatelor la cinci ani și alinierea datelor pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale în scopul minimizării impactului negativ al proceselor electorale asupra vieții economice și sociale a țării.

Digitalizarea listelor electorale in regim de urgenta si informatizarea procesului electoral pentru a evita fraudele electorale

Economie

Elaborarea Bugetului pe 2016 cu menținerea țintelor de stabilitate macroeconomică. Monitorizarea utilizarii transparente a resurselor bugetare

Adoptarea si implementarea masurilor pentru asigurarea condițiilor de creștere a convergenței în perspectiva aderării la zona Euro

Renegocierea MTO-ului cu menținerea unui nivel sustenabil al datoriei publice în raport cu PIB-ul

Realizarea unui plan de investitii pentru urmatorii 10 ani, având consensul întregii clase politice, a unei strategii nationale de dezvoltare care sa cuprinda obiective finantate atat din fonduri europene (AP) cat si din bugetul de stat, intocmit cu consultarea mediului privat, societatii civile, ministerelor de resort, specialistilor recunoscuti la nivel national si international.

Deblocarea și finanțarea prin fonduri structurale a marilor proiecte de infrastructură de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de irigații, a infrastructurii de transport gaze, electricitate și realizarea interconectării cu retelele europene

crearea unui fond național de investiții, a unei bănci naționale de dezvoltare

Elaborarea unui proiect de reindustrializare și de dezvoltare a agriculturii

Asigurarea unui cadrul fiscal și de reglementare care să fie stabil, predictibil, transparent

Imbunatatirea activitatii ANAF in vederea continuarii cresterii veniturilor la buget prin ameliorarea colectarii taxelor si impozitelor. Finalizarea implementarii proiectului Bancii Mondiale de restructurare si reformare a activitatii administratiei fiscale

Reforma statului

Simplificarea și armonizarea legislației administrației publice

Profesionalizarea administrației publice prin recrutare și evaluare pe bază de competențe și performanță

Crearea unei școli superioare de administrație publică și susținerea evoluției în cariera publică pe baza de programe de dezvoltare profesionala

Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al performanței personalului angajat în cadrul administrației publice. Sistem diferențiat de remunerare în funcție de performanță

Crearea unor programe de evaluare a transparenței și testare a profesionalismului și integrității personalului angajat în cadrul administrației publice, inclusiv prin parteneriate cu organizații ale societății civile

Definitivarea unui calendar pentru continuarea procesului de descentralizare a administrației

optimizarea organizării administrative a Bucureștiului și a zonei metropolitane

Educatie si sanatate

– Mutarea accentului în actul educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană

– Initierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conţinutul educaţional să corespundă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi ale societăţii digitale

– Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi integritate

– Reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic

– Elaborarea, dezbaterea publica si adoptarea unei noi legi a sanatatii

– Încurajarea dezvoltarii asigurărilor private de sănătate

Energie

– Finalizarea strategiei energetice nationale

– Încurajarea programelor de eficiență energetică, cu precădere în sectorul rezidențial

– Continuarea interconectării sistemelor naționale de transport energie electrică și gaz natural cu Republica Moldova și celelalte state vecine

– Stimularea tranzacțiilor cu gaz natural de o manieră centralizată și transparentă

– promovarea energiilor regenerabile astfel încât acestea să atingă o pondere de 24% din consumul aferent anului 2020.

Transport

– transformarea tării într-un nod logistic regional

Statul si siguranta nationala

– Respectarea obligațiilor ce decurg din calitatea de membru al NATO, UE și din parteneriatele strategice la care România este parte prin creșterea capacității operaționale a forțelor armate. Alocarea resurselor necesare pentru realizarea programelor de achiziții si înzestrare.

– Redefinirea rolului si statutului politistului in societate prin tranferul de cariera predictibil bazat pe competenta

Externe

– Creșterea și consolidarea profilului și rolului României în cadrul UE și participarea în mod activ și consistent la procesul de luare a deciziilor.

– Consolidarea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA și întărirea dimensiunii sale economice, tehnologice și de schimburi interumane.

– Continuarea activa a eforturilor de promovare si sustinere, prin actiune ferma si cuprinzatoare, a aspiratiilor de integrare europeana ale Republicii Moldova

Românii de pretutindeni

– Implementarea de masuri si politici care sa urmareasca afirmarea identității culturale și lingvistice, apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor, tratamentul egal și nediscriminatoriu, exercitarea completă a cetățeniei europene și eliminarea restricțiilor de pe piața muncii

– Reducerea taxelor consulare și a costurilor administrative, facilitarea transportului, a coletăriei și a transferului de bani

IT

– Realizarea interoperabilității la nivel național, coordonată cu UE pentru eficientizarea activităților publice în sensul oferirii de servicii digitale cetățenilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here