Acasă Educatie ȘCOALA CU CLASELE I – VIII NR.1 PANTELIMON, MODERNĂ ȘI PRIMITOARE

ȘCOALA CU CLASELE I – VIII NR.1 PANTELIMON, MODERNĂ ȘI PRIMITOARE

DISTRIBUIȚI

foto Scoala noua PantelimonAfost anunțată finalizarea proiectului referitor la ”Consolidarea, reabilitarea și extinderea școlii cu clasele I – VIII nr.1 din orașul Pantelimon”, co-finanţat în cadrul POR 2007 – 2013 – Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Proiectul finalizat, după cum a declarat primarul Marian Ivan în cadrul unei conferințe de presă, asigură accesul la servicii și oportunități de educație la standarde europene pentru populația de vârstă școlară, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Școlii nr.1, Pantelimon. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului strategic al POR – “sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea polilor urbani de crestere, îmbunătătirea condiţiilor infrastructurale, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate locuri atractive pentru investiţii”

Școala cu clasele I – VIII nr.1 Pantelimon este singura unitate de învățământ primar și gimnazial din oraș, fiind formată din doua clădiri: corp A, Strada Mioriţa nr. 24 A, și respectiv corp B, strada Biruinței nr. 70. În consecință, această unitate este spațiul în care se formează viitoarea forță de munca a orașului/județului, viitorii cetățeni activi, viitori inovatori și antreprenori.

 Cei peste 1.800 de elevi, cadrele didactice și personalul administrativ de aici sunt beneficiarii direcţi ai rezultatelor proiectului. Aceștia beneficiază de spaţii de învăţământ mai numeroase şi mai sigure. Beneficiarul indirect al proiectului este însă și comunitatea locală, prin faptul că vor intra pe piaţa muncii oameni tineri, pregătiţi care vor putea face faţă concurenţei existente şi cerinţelor pe care angajatorii le cer tinerilor absolvenţi, cee ce va conduce la creşterea economică a zonei şi la diminuarea ratei şomajului.

În urma lucrărilor efectuate, condiţiile de funcţionare a celor două corpuri ale Şcolii nr.1 Pantelimon s-au îmbunătăţit astfel: În Corpul A, situat pe str. Mioriţei, nr.24 A: 18 săli de clasă, trei cabinete pentru cadre didactice, o nouă anexă, o anexă de laborator, opt laboratoare, șase grupuri sanitare pentru elevi, un grup sanitar pentru cadre didactice și un spaţiu pentru curăţenie, iar în Corpul B, situat pe str. Biruinţei, nr.70 – are acum 21 de săli de clasă, două cabinete pentru cadre didactice, patru anexe, șase grupuri sanitare pentru elevi, două grupuri sanitare pentru cadre didactice, un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și un birou. S-au efectuat, așadar, lucrări de consolidare şi mansardare a clădirii existente, lucrări de arhitectură, instalaţii sanitare, instalaţii termice şi instalaţii electrice.

Proiectul finalizat a fost finanțat prin POR, implementat de UAT Pantelimon și a avut o valoare totală de 13.188.663,55 lei, din care 11.836.316,31 lei finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de ADR București Ilfov, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Primarul orașului Pantelimon, Marian Ivan, a ținut să precizeze faptul că durata economică de viață a proiectului, adică durata pentru care investiția își produce efecte, este de 60 de ani. Nu în ultimul rând, în urma implementării acestui proiect, economia de energie datorată creșterii eficienței energetice se va ridica la 344 de MWh/an. – CRISTINA ANGHELUȚĂ

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here