Acasă Economie Ministerul Finanțelor Publice încearcă noi masuri de debirocratizare

Ministerul Finanțelor Publice încearcă noi masuri de debirocratizare

DISTRIBUIȚI

ministerul-finantelorMinisterul Finantelor propune un nou pachet de masuri de simplificare si debirocratizare care se adreseaza atat mediului de afaceri, cat si anumitor categorii de persoane fizice. Vor fi incurajate platile online ale tuturor taxelor si impozitelor.

Adeverintele de venit si certificatele de atestare fiscala vor putea fi cerute si transmise online catre institutiile publice beneficiare. De asemenea, vor fi dezvoltate metodele electronice de blocare/deblocare a conturilor bancare in timp real intre administratia fiscala si institutiile de credit. Vezi toate masurile supuse dezbaterii publice si

Pentru persoane fizice

Extinderea documentelor acceptate ca dovada a platii in relatia cu institutiile publice, pentru toate modalitatile de plata existente la nivel national (internet banking, mobile banking, terminale de plata si ATM-uri apartinand institutiilor de credit).

Dezvoltarea metodelor electronice de blocare/deblocare a conturilor bancare in timp real intre administratia fiscala si institutiile de credit la care acesti contribuabili au deschise conturi bancare. Asa, pot fi inlaturate deficientele legate de intarzierea ridicarii masurii popririi conturilor bancare in cazul stingerii obligatiilor fiscale.

De la 1 noiembrie, adeverintele de venit si certificatele de atestare fiscala vor putea fi cerute si transmise online catre institutiile publice beneficiare. Anual, administratiile fiscale elibereaza in medie peste 5 milioane de adeverinte de venit si peste 300 de mii de certificate de atestare fiscala.

Introducerea unui Regim special simplificat de TVA pentru agricultori. Pentru livrarile de produse agricole/serviciile agricole, agricultorii nu vor avea obligatiile ce revin celor care aplica regimul normal de TVA, adica: sa se inregistreze in scopuri de TVA dupa depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei, sa colecteze TVA, emita facturi, sa tina jurnale de vanzare/cumparare sau alte evidente in scopuri de TVA, sa depuna decontul de TVA, etc.

Reintroducerea scutirii (aplicate pana la 31 decembrie 2015) de la plata impozitului pe cladiri si terenuri si pentru sotii/sotiile persoanelor cu handicap grav, accentuat si cele incadrate in gradul I de invaliditate.

Pentru mediul de afaceri

Extinderea perioadei de aplicare a facilitatii privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Sunt vizati toti contribuabilii care investesc in active precum echipamente tehnologice, calculatoare si echipamente periferice, programe informatice. Masura este propusa pentru stimularea economiei prin sustinerea investitiilor.

Facilitati societatilor interesate de programe de calificare profesionala. Este vizata introducerea in Codul fiscal a unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de agentii economici cu pregatirea teoretica si/sau practica a elevilor si studentilor si a altor categorii de persoane care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare intr-un cadru institutionalizat.

Posibilitatea de a renunta la aplicarea regimului de impozitare pentru microintreprinderi prin reducerea plafonului capitalului social la infiintare de la 25.000 euro la 45.000 lei.

Facilitati pentru cei care isi redobandesc codul de TVA in sensul acordarii beneficiilor pierdute in perioada aferenta anularii codului. Astfel, le acorda dreptul sa refactureze cu TVA catre clienti toate vanzarile pe care le-au realizat in perioada in care nu au avut cod de  TVA. Beneficiarii lor vor putea sa deduca acest TVA pentru cumpararile aferente vanzarilor efectuate in perioada in care furnizorul a avut codul anulat.

Eliminarea obligatiei de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care efectueaza operatiuni intracomunitare (livrari intracomunitare, achizitii intracomunitare s.a).

Suspendarea pana la data de 31 decembrie 2019 a obligatiei depunerii a trei declaratii informative (cod 392A, 392B si 393) prin care se reduc sarcinile administrative ce revin contribuabililor cu o cifra de afaceri mai mica de 220.000 de lei sau care presteaza servicii de transport international.

Comerciantii angro si en detail de produse accizabile pentru care accizele sunt deja platite nu vor mai avea obligatia de inregistrare la autoritatea competenta. Masura conduce la simplificarea activitatii lor nu doar prin eliminarea obligatiei de inregistrare, ci si prin eliminarea posibilelor sanctiuni pecuniare ( amenda) sau a suspendarii activitatii pe o perioada de la 1 la 3 luni.

Antrepozitarii autorizati pentru productia de vin linistit nu vor mai avea obligatia de constituire a garantiei minime si nici obligatia de respectare a conditiei referitoare la existenta unui capital social minim, stabilit in functie de nivelul productiei.

Impozitul pe profit

Masura 1:  Completarea prevederilor privind stabilirea anului fiscal cu perioade diferite decat perioada anului calendaristic. Motivatia si avantajele masurii – reducerea costurilor administrative, deoarece acesti contribuabili nu mai intocmesc evidenta fiscala diferita de cea contabila. In prezent, pentru contribuabilii vizati au reguli doar posibilitatea de modificare initiala a anului fiscal, fata de cel calendaristic, cuprinzand doar reguli de intrare in anul modificat, nu si de iesire.  Aceste reguli se adreseaza in general persoanelor juridice straine care desfasoara in Romania activitatea printr-un sediu permanent si persoanelor juridice romane, care opteaza, potrivit regulilor contabile, pentru un an fiscal diferit de cel calendaristic.

Exemplu: O sucursala a unei persoane juridice din Franta are anul fiscal modificat care cuprinde perioada 1 sept 2016- 31 august 2017. Aceasta este preluata la 1 ianuarie 2017 de o alta persoana juridica din Spania care are anul fiscal anul calendaristic. Anul fiscal modificat  este 1 septembrie 2016 – 31 decembrie 2017 (deci un an fiscal mai lung).

Masura 2 : Extinderea perioadei de aplicare a facilitatii privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, fara limita de timp  Conform actualelor reglementari facilitatea era aplicabila numai pana la data de 31 decembrie 2016. Motivatia si avantajele masurii- stimularea economiei prin sustinerea investitiilor- aplicarea nelimitata in timp a facilitatii fiscale de scutire de impozit a profitului reinvestit. Beneficiarii masurii sunt contribuabilii care investesc in activele vizate de facilitate (echipamente tehnologice, calculatoare si echipamente periferice, programe informatice).

Masura 3: Introducerea unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de agentii economici cu pregatirea teoretica si/sau practica a elevilor si studentilor si a altor categorii de persoane care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare intr-un cadru institutionalizat, potrivit legii.
In prezent, exista doar reguli care permit scaderea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu burse private acordate de persoanele juridice elevilor, studentilor si doctoranzilor, in anumite limite. Motivatia si avantajele masurii- sprijinirea acestor forme de invatamant prin acordarea deductibilitatii cheltuielilor la agentii economici. Beneficiarii masurii sunt toti contribuabilii care intentioneaza sa sprijine sistemul de invatamant (inclusiv invatamantul dual)

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

Masura: reducerea plafonului capitalului social la infiintare de la 25.000 euro la 10.000 euro (echivalentul a 45.000 de lei), nivel de la care contribuabilii pot opta sa nu aplice regimul pentru microintreprinderi. In cazul contribuabililor deja infiintati, care au avut un capital social mic, dar care il majoreaza la 45.000 lei( minimum), pot opta pentru a nu mai aplica regimul de impozitare pentru microintreprinderi. Motivatia si avantajele masurii. Posibilitatea de a renunata la aplicarea regimului de impozitare pentru microintreprinderi este motivata de faptul ca exista societati, care fac investitii, nu au inca venituri, si sunt obligati sa aplice un regim care nu le permite sa-si recupereze pierderea fiscala. Beneficiarii masurii sunt contribuabilii care au la infiintare, sau majoreaza ulterior capitalul social la 45.000 lei.

Contributii sociale obligatorii

Masura 1: Includerea in Codul fiscal, in categoria veniturilor exceptate de plata contributiilor sociale obligatorii, a  remuneratiei brute primite pentru activitatea prestata de zilieri. Motivatia si avantajele masurii –  doar o corelare de ordin tehnic a reglementarilor Codului fiscal cu cele ale Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Se adreseaza atat persoanelor fizice sau juridice care folosesc in activitatea lor zilieri, cat si persoanelor fizice care desfasoara o astfel de munca.
Masura 2: Reglementarea termenului de plata si de declarare a contributiilor sociale obligatorii aferente drepturilor reprezentand salarii si/sau diferente de salarii acordate pentru perioade anterioare, cum ar fi Legea nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.  Motivatia si avantajele masurii- Prin aceasta masura se stabilesc clar termenele de declarare si de plata pentru diferentele de salarii acordate pentru perioada anterioara. Fara acestea, sar plati accesorii. (stabilim acelasi tratament fiscal cu cel stabilit pentru veniturilor acordate prin hotarari judecatoresti). Propunerea se adreseaza tuturor entitatilor pentru care cheltuielile cu salariile sunt finantate de la bugetul de stat si care primesc diferente de salarii pentru perioade anterioare.

Taxa pe valoarea adaugata

Masura  1: Introducerea Regimului special de TVA pentru agricultori. Agricultorii nu deduc TVA pentru achizitii, dar nici nu colecteaza TVA pentru vanzari de produse agricole/prestari de servicii agricole, indiferent de cifra de afaceri realizata si nu tin nici un fel de evidente in scopuri de TVA (cu exceptia operatiunilor intracomunitare). Agricultorii care aplica regimul special vor fi inscrisi intr-un registru special, iar beneficiarii acestora vor avea obligatia de a mentiona achizitiile efectuate de la agricultori intr-o evidenta distincta. Regimul este optional, agricultorii putand opta pentru a aplica regimul normal de TVA daca acesta ii avantajeaza. Cei care in prezent sunt inregistrati in scopuri de TVA pot renunta in favoarea aplicarii regimului special pentru agricultori. Vor trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA doar agricultorii care desfasoara si alte activitati economice decat cele agricole (care nu pot intra sub incidenta regimului special), daca din acele activitati depasesc plafonul de 220.000 de lei (de exemplu un agricultor realizeaza si servicii de restaurant din care depaseste plafonul de 220.000 lei). Motivatia si avantajele masurii: Acest regim simplificat se implementeaza ca urmare a dificultatilor majore pe care le intampina agricultorii in aplicarea regimului normal de TVA.  Pentru livrarile de produse agricole/serviciile agricole, agricultorii nu vor avea obligatiile ce revin celor care aplica regimul normal de TVA, respectiv: sa se inregistreze in scopuri de TVA dupa depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei, sa colecteze TVA, emita facturi, sa tina jurnale de vanzare/cumparare sau alte evidente in scopuri de TVA, sa depuna decontul de TVA, etc. Beneficiarii masurii sunt agricultorii (persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale) care realizeaza activitati de productie agricola si servicii agricole.

Masura 2: Modificarea regulilor de ajustare a TVA in cazul bunurilor de capital, in sensul renuntarii la ajustarea unica si aplicare unei ajustari anuale pentru o cincime/o doua zecime din taxa aferenta bunului de capital. Motivatia si avantajele masurii- masura se impune pentru a evita procedura de infringement,  ca urmare a deschiderii unui dosar EU PILOT de catre Comisia Europeana pe acest aspect.  Bunurile de capital reprezinta in principal imobilele si toate activele corporale fixe amortizabile. Prin lege se stabileste ca in cazul acestor bunuri de capital exista o perioada de ajustare de 5 ani pentru activele corporale si de 20 de ani pentru imobile. In cadrul perioadei de ajustare: – daca contribuabilul utilizeaza bunurile de capital numai pentru operatiuni cu drept de deducere (vanzari cu TVA sau scutite cu drept de deducere), isi pastreaza dreptul de deducere exercitat la momentul achizitiei bunului de capital, daca contribuabilul va utiliza bunurile pentru operatiuni fara drept de deducere (ex. vanzarea sau inchirierea de imobile in regim de scutire fara drept de deducere), trebuie sa opereze o ajustare in favoarea statului a taxei deduse in functie de perioada ramasa din perioada de ajustare (5 ani/20 de ani) in care bunul nu mai este utilizat pentru operatiuni cu drept de deducere. In prezent persoanele care au dedus TVA pentru achizitia unui imobil si dupa o perioada inchiriaza acest imobile in regim de scutire, vor trebui practic sa restituie statului o parte din TVA dedusa, dar ajustarea este „one off”. Masura prezinta reale avantaje de cash-flow conform exemplului de mai jos.

Beneficiarii masurii: orice contribuabil care aloca bunurile de capital unei activitati scutite de TVA, dar mai ales dezvoltatorii imobiliari si persoanele carora li se anuleaza codul de TVA ( acestia erau afectati la anularea codului datorita sumelor mari de TVA pe care trebuiau sa le restituie la buget ca efect al ajustarilor de TVA pentru bunuri de capital).

Masura 3: Abrogarea prevederilor referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari (ROI). Motivatia si avantajele masurii – Eliminam obligatia de inregistrare in ROI a contribuabililor care efectueaza operatiuni intracomunitare (livrari intracomunitare, achizitii intracomunitare s.a) pentru ca aceasta presupune prezentarea a numeroase documente ( ex. cazierul judiciar). Au fost dezvoltate alte parghii, mai eficiente, pentru prevenirea evaziunii fiscale, inclusiv in ceea ce priveste operatiunile intracomunitare. Se reduc astfel sarcinile administrative pentru operatorii intracomunitari. Beneficiari sunt contribuabili care realizeaza operatiuni intracomunitare (livrari intracomunitare, achizitii intracomunitare, servicii intracomunitare etc.)

Masura 4: Suspendarea pana la data de 31 decembrie 2019, a obligatiei depunerii a trei declaratii informative (cod 392A, 392B si 393). Declaratia 392A  – se depune de catre platitorii de TVA  cu o cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei. Declaratia trebuie sa contina defalcat suma totala a vanzarilor efectuate. Declaratia 392B – se depune de neplatitorii de TVA. Declaratia trebuie sa contina  suma totala a vanzarilor si a cumpararilor.  Declaratia 393 – se depune de platitorii de TVA care presteaza servicii de transport international .Declaratia trebuie sa contina suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane. Motivatia si avantajele masurii – Se reduc sarcinile administrative ce revin contribuabililor a caror cifra de afaceri, este inferioara sumei de 220.000, sau care presteaza servicii de transport international. Aceste informatii erau necesare pentru indeplinirea unor obligatii de raportare ale Romaniei catre Comisia Europeana privind calculul contrubutiei Romaniei la bugetul UE. Intrucat au fost identificate surse alternative, agreate de Comisia Europeana, pentru astfel de informatii, nu mai este necesara depunerea acestora. Beneficiarii masurii sunt contribuabilii care realizeaza operatiuni sub plafonul de 220.000 lei, indiferent daca sunt sau nu inregistrati in scopuri de TVA, – Platitorii de TVA care presteaza servicii de transport international.
Masura 5: Modificarea prevederilor referitoare la masurile aplicabile contribuabililor care isi recapata codul de TVA dupa ce acesta a fost anulat organele fiscale, astfel: sa refactureze cu TVA catre clienti toate vanzarile pe care le-au realizat in perioada in care nu au avut cod de  TVA ( astfel isi recupereaza TVA-ul pe care l-au platit statului fara a avea posibilitatea sa-l incaseze de la clienti in perioada in care au avut codul anulat) beneficiarii lor sa poata sa deduca acest TVA pentru cumpararile aferente vanzarilor efectuate in perioada in care furnizorul a avut codul anulat . Pentru cumpararile aferente vanzarilor efectuate in perioada in care contribuabilii au codul anulat sa poata deduce TVA dupa reinregistrare. In prezent toate aceste drepturi nu pot fi exercitate. Masura repune in drepturi contribuabilii ce si-au redobandit codul de TVA si le acorda beneficiile pierdute in perioada aferenta anularii codului. Sistemul actual in cazul persoanelor care au codul de TVA anulat de organele fiscale este deosebit de drastic, acestia  nu deduc TVA pentru cumparari, trebuie sa colecteze TVA pentru vanzari, dar fara posibilitatea de a-l recupera de la clienti.

Accize si alte taxe speciale

Masura 1: Eliminarea obligatiei de inregistrare la autoritatea competenta a operatorilor care comercializeaza angro si en detail produse accizabile. Motivatia si avantajele masurii – Pentru produsele comercializate, accizele sunt platite anterior, fie la momentul scoaterii din antrepozit, la momentul achizitiei intracomunitare, fie la momentul importului. Masura conduce la simplificarea activitatii operatorilor care comercializeaza angro si en detail produse accizabile, prin eliminarea obligatiei de inregistrare a acestora la autoritatea competenta, eliminarea sanctiunilor pecuniare (amenda) si a suspendarii activitatii pe o perioada de la 1 la 3 luni.  Beneficiari: Comerciantii de produse accizabile pentru care accizele sunt deja platite.
Masura 2 : Antrepozitarii autorizati pentru productia de vin linistit nu vor mai avea obligatia de constituire a garantiei minime si nici obligatia de respectare a conditiei referitoare la existenta unui capital social minim, stabilit in functie de nivelul productiei

Motivatia si avantajele masurii: Nivelul accizelor pentru vinul linistit este zero, astfel ca riscul fiscal aferent productiei de vin este scazut. Cu toate acestea, in prezent, producatorii de vin trebuie sa constituie o garantie minima, care sa acopere riscul de neplata al accizelor si sa faca dovada detinerii unui capital social minim stabilit in functie de nivelul productiei. Acest lucru presupune indisponibilizarea nejustificata a unor sume.  Avantajul este ca beneficiarii masurii nu vor mai trebui sa garanteze si, implicit, sa-si blocheze in contul acestor accize. Beneficiari: Antrepozitarii autorizati pentru productia de vin linistit pentru care nivelul accizelor este zero.

Masura 3: Eliminarea obligatiei de pastrare timp de 24 de ore, pentru un eventual control, a materiilor prime accizabile receptionate in  antrepozitele fiscale de productie. Motivatia si avantajele masurii : In prezent materiile prime accizabile (ex. bere si vin in vrac), care intra intr-un antrepozit fiscal, nu pot fi utilizate in procesul de productie timp de 24 de ore, fiind necesar sa stea in vederea unui eventual control. Masura elimina acest obstacol, materiile prime putand fi imediat utilizate in productie. In acest fel, se fluidizeaza procesul de productie si evitate posibilele pierderi. Beneficiari: Antrepozitarii autorizati pentru productie.

Masura 4: Eliminarea obligatiei antrepozitarilor autorizati, de notificare a intentiei de cesionare sau instrainare a actiunilor sau partilor sociale, daca acestea insumate in decursul unui an reprezinta mai putin de 5% din capitalul social. Motivatia si avantajele masurii: In prezent, conditia nu poate fi respectata pentru ca trasabilitatea unor pachete atat de mici de actiuni sau parti sociale este imposibil de urmarit de catre actionarii majoritari. Beneficiari: Antrepozitarii autorizati pentru productie si/sau depozitare.

Impozite si taxe locale

Masura: Reintroducerea scutirii (aplicate pana la 31 decembrie 2015) de la plata impozitului pe cladiri si terenuri si pentru sotii/sotiile persoanelor cu handicap grav, accentual si cele incadrate in gradul I de invaliditate.   Totodata, de la inceputul acestui an, beneficiaza de scutire si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap, motiv pentru care extindem scutirea si pentru sotii/sotiile acestora. Ambele masuri au un impact anual negativ la venituri proprii bugete locale estimat la 32,9 milioane de lei. Motivatia si avantajele masurii –  masura are efecte sociale si reparatorii, deoarece repun in drepturi persoanele care pana in anul precedent au beneficiat de aceasta scutire.  Beneficiarii masurii: sotii/sotiile persoanelor cu handicap grav, accentuat, si cele incadrate in gradul I de invaliditate, precum si sotii/sotiile reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap.

Codul de procedura fiscala 

Masura 1: Extinderea documentelor acceptate ca dovada a platii in relatia cu institutiile publice, pentru toate modalitatile de plata existente la nivel national (internet banking, mobile banking, terminale de plata si ATM-uri apartinand institutiilor de credit).  Motivatia si avantajele masurii: Incurajarea utilizarii mijloacelor de plata moderne de catre cetateni prin reglementarea acceptarii ca dovada a platii, de catre toate institutiile publice, a documentelor care atesta realizarea tranzactiilor atat la ghiseu, cat si in online. Astfel vor fi recunoscute ca dovada a platii, documentele printate in electronic, declaratia pe propria raspundere cuprinzand detaliile platii, inclusiv transmiterea datelor in format electronic catre institutiile prestatoare care au aplicatii de furnizare a serviciilor online. Verificarea incasarii sumelor se realizeaza de catre institutiile publice.  atunci cel care face plata poate transmite electronic dovezi ale platii.

Masura 2: Dezvoltarea metodelor de blocare/deblocare a conturilor bancare in timp real/prin intermediul schimbului de informatii si documente in mediu electronic, intre administratia fiscala si institutiile de credit la care acesti contribuabili au deschise conturi bancare. Motivatia si avantajele masurii: Inlaturarea deficientelor legate de intarzierea ridicarii masurii popririi conturilor bancare in cazul stingerii obligatiilor fiscale, intarzieri care, de cele mai multe ori, afecteaza activitatea contribuabililor.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Masura: Reintroducerea in Legea evaziunii a faptei constand in retinerea din veniturile platite beneficiarilor de venit (ex. salariati), de catre platitorii de venituri (ex. angajatori), a impozitelor si contributiilor si neplata acestor sume la buget. Motivatia si avantajele masurii: Textul din Legea evaziunii care incrimina aceasta fapta (art. 6) a fost declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 363/2015 (referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale) pe considerentul ca prevederea in cauza nu respecta exigentele constitutionale referitoare la calitatea legii, respectiv nu intrunesc conditiile de claritate, precizie, previzibilitate si accesibilitate. Ca urmare, este necesara refacerea textului declarat neconstitutional pentru a descuraja situatiile in care, prin retinere si neplata, se aduc prejudicii atat bugetului, cat si persoanelor care suporta in fapt impozitele si contributiile (ex. angajatii).

Modificarea OUG 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

Masura: Crearea cadrului legal care sa permita bancilor cu care Ministerul Finantelor are semnate conventii privind deschiderea contului tranzitoriu, sa incaseze orice taxa, impozit sau alte sume datorate institutiilor publice, de la persoane fizice  care nu sunt clientii bancii.

Motivatia si avantajele masurii: In prezent, MFP are incheiate conventii cu o serie de banci (BCR, CEC Bank, Raiffeisen si urmeaza Banca Transilvania) prin care contribuabilii persoane fizice care sunt clientii acestora, pot achita printr-o procedura simplificata (nu este necesara cunoasterea codurilor IBAN sau a codurilor fiscale ale institutiilor publice beneficiare ale sumelor) si fara comision orice impozit si taxa catre bugetul central sau local. Avand in vedere ca nu toate persoanele sunt clientii bancilor se impune extinderea acestei facilitati si pentru acestia, utilizand astfel infrastructura bancara care poate oferii servicii in acest sens, cu plata unui comision, evitand astfel aglomerarile.  Beneficiarii masurii: Orice cetatean care achita impozite, taxe sau alte obligatii catre institutiile publice

Masuri de simplificare ce nu implica amendarea Codurilor fiscale 

Din toamna, adeverintele de venit si certificatele de atestare fiscala vor putea fi cerute si transmise online catre institutiile publice beneficiare. Concret, de la 1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispozitie  celorlalte institutii publice, inclusiv primarii, pe baza de protocol de schimb de informatii, parghiile necesare in vederea transmiterii, in format electronic, a documentelor ce atesta  situatia fiscala a contribuabililor, in vederea  acordarii, de catre institutiile respective, a unor drepturi legale.

Implementarea noului sistem creeaza premisele eliminarii prezentei unui numar semnificativ de contribuabili la ghiseele fiscului tinand cont de faptul ca, anual, administratiile fiscale elibereaza in medie peste 5 milioane de adeverinte de venit si peste 300 de mii de certificate de atestare fiscal. Pentru aplicarea acestor prevederi, este in curs de elaborare un proiect de ordin al presedintelui ANAF. – Hotnews.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here