Acasă Economie Noul raport privind performaanțele din domeniul cercetării și inovării: construirea unui viitor...

Noul raport privind performaanțele din domeniul cercetării și inovării: construirea unui viitor durabil în vremuri incerte

DISTRIBUIȚI

Comisia Europeană a publicat ediția din 2022 a Raportului privind performanțele din domeniul științei, al cercetării și al inovării, care analizează performanța UE în materie de inovare în context global.

Acest raport oferă informații cu privire la modul în care politicile din domeniul cercetării și al inovării pot contribui la construirea unei Europe favorabile incluziunii, durabile, competitive și reziliente, prin valorificarea rolului esențial al cercetării și al inovării ca sursă de prosperitate și catalizator al schimbării. Raportul evidențiază, de asemenea, modul în care pandemia de coronavirus și invadarea Ucrainei de către Rusia au determinat Europa să își consolideze gradul de pregătire pentru a reacționa rapid și în mod adecvat la provocări noi și neașteptate.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Raportul din 2022 privind performanțele din domeniul științei, al cercetării și al inovării arată în ce măsură cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru construirea viitorului durabil și rezilient de care Europa are nevoie. Dubla tranziție verde și digitală pur și simplu nu poate fi realizată în absența unor sisteme solide de cercetare și inovare. Dovezile prezentate în raport vin în sprijinul viitoarei noastre comunicări referitoare la o nouă agendă europeană pentru inovare.”

Raportul prezintă cinci moduri în care știința poate contribui la construirea unei Europe durabile, competitive și reziliente, și anume prin intermediul unor politici care:

să contribuie la realizarea unor economii verzi și digitale, pentru societăți prospere, care nu lasă pe nimeni în urmă;

să ne pregătească pentru schimbări, atât pentru cele iminente, cât și pentru cele neașteptate, cu economii sigure, lanțuri de aprovizionare diversificate și cunoștințe care să contribuie la abordarea provocărilor viitoare;

să investească mai mult în oameni, întreprinderi și instituții pentru a găsi soluții;

să conecteze persoanele și organizațiile pentru a accesa și a face schimb de competențe și cunoștințe și pentru a reduce decalajele dintre regiuni și țări, în scopul consolidării sistemului de inovare;

să asigure condițiile-cadru instituționale și financiare adecvate, elaborate în comun cu cetățenii pentru a se axa pe domeniile prioritare.

Raportul din acest an arată că, în peisajul mondial, Uniunea rămâne un actor puternic în ceea ce privește producția științifică și tehnologică. Deși reprezintă doar 6 % din populația lumii, UE este responsabilă de aproximativ 18 % din investițiile mondiale în cercetare și dezvoltare și 21 % din publicațiile științifice cele mai citate la nivel mondial. În ceea ce privește producția tehnologică, UE este lider mondial în domeniul climei, însumând 23 % din totalul cererilor de brevete. De asemenea, UE contribuie în mod semnificativ la alte domenii, cum ar fi bioeconomia (23 %) și sănătatea (17 %). Această poziție este însă în curs de erodare, deoarece, în ultimii ani, principalii parteneri comerciali ai UE și-au îmbunătățit performanțele în materie de inovare într-un ritm mai rapid. Investițiile în cercetare și dezvoltare din UE au scăzut în timpul crizei, cu diferențe semnificative între sectoare. Principalii investitori din UE în cercetarea și dezvoltarea din domeniul sănătății și al serviciilor TIC și-au sporit investițiile în cercetare și dezvoltare între 2019 și 2020 (cu 10,3 % și, respectiv, 7,2 %), însă principalii investitori din UE în cercetarea și inovarea din alte sectoare și-au redus investițiile în cercetare și dezvoltare în timpul crizei, de exemplu în sectorul furnizorilor de TIC (-3,6 %), al produselor chimice (-3,7 %), al automobilelor (-7,2 %) și în sectorul aerospațial (-22,6 %).

Declinul dinamismului întreprinderilor din UE va avea implicații asupra inovării și creșterii economice. Raportul susține că, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și capacitatea de inovare a UE, sunt necesare eforturi reînnoite pentru abordarea problemelor de lungă durată, precum deficiențele în ceea ce privește accesul la finanțare, cadrele de reglementare defavorabile inovării, decalajul persistent dintre întreprinderile cu performanțe înalte și cele rămase în urmă, precum și dificultatea de a atrage și de a păstra talente. Aceste probleme vor fi abordate în viitoarea comunicare privind o nouă agendă europeană pentru inovares.

Evenimentul de lansare virtuală al raportului va avea loc la 12 iulie 2022, între orele 15:00 și 17:00 (CET).

.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here