Acasă Politic PREFECTUL, MAI PUTERNIC

PREFECTUL, MAI PUTERNIC

DISTRIBUIȚI

prefectura Ilfov

Senatul a adoptat inițiativa legislativă a lui Andrei Voloșevici, potrivit căreia prefectul poate verifica măsurile luate de președintele consiliului județean, precum și pe cele întreprinse în baza delegării atribuțiilor de către șeful CJ sau primar. Propunerea legislativă completează Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului (art.19, alin.1, litera e), în sensul că prefectul ”verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, consiliului local, ale președintelui CJ sau ale primarului”.

”Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială, precum și măsurile întreprinse în baza delegării respectivelor atribuții ale acestora și poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condițiile legii”, se mai arată în textul propunerii legislative care modifică, astfel, și art. 20, alin.1, litera e) al Legii nr. 340/2004.

Propunerea senatorului independent viza și modificarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, însă Comisiile sesizate pe fond – Comisia juridică și cea pentru administrație din Senat – au respins, printr-un amendament, propunerea de introducere a unui nou alineat (4′) articolului 115, care ar fi prevăzut că ”dispozițiile președintelui consiliului județean se comunică în mod obligatoriu prefectului județului în cel mult cinci zile lucrătoare de la semnarea lor”.

Tot printr-un amendament, Comisiile de specialitate au completat alineatul 7 al art. 115 din Legea nr. 15/2001, în sensul că ”dispozițiile primarului, dispozițiile președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condițiile legii care îi reglementează activitatea”. Plenul Senatului a adoptat atât raportul Comisiilor cu amendamentele formulate, cât și propunerea de lege. În calitate de Cameră decizională în acest caz, Senatul a adoptat inițiativa cu 107 voturi ”pentru”, nouă voturi ”împotrivă” și o ”abținere”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here