Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 7 septembrie 2022

DISTRIBUIȚI

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut – Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală – dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 şi la Bucureşti la 9 iunie 2022

 

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum şi pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2017, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Inspecţiei Muncii, precum şi de la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC ca fiind de utilitate publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România, pentru perioada 2022-2030

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Dăruieşte Aripi ca fiind de utilitate publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind extinderea pentru Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi pentru Autoritatea Rutieră Română a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire a Municipiului Reghin”, judeţul Mureş

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor   tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sistem Integrat de Securitate Aeroportuară”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2022 şi la Paris Ia 1 august 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar, precum şi divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în Judeţele Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Cluj, Galaţi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 623, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art.8 din Hotărârea Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Kuduz Ante”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Heidarirad Saeid”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Haaranen Matias Petteri

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Rinne Juha Rasmus”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii- I.S.C.

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Centru socio-cultural Călăraşi (fost Palat Administrativ), str. Sloboziei nr. 9 – 11, municipiul Călăraşi”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Saelele, judeţul Teleorman

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Suhaia, judeţul Teleorman

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Piatra, judeţul Teleorman

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2019, anul 2020 şi plata parţială a contribuţiei financiare restante pentru anul 2021 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

 

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru eficientizarea traficului de mărfuri şi pasageri în zona de frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova în contextul conflictului armat din Ucraina

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului pentru implementarea apelului ,,Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii” finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman – AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1 & OS 3.4

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2022, actualizat

 

NOTE

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al unităţii administrativ-teritoriale Gura Teghii, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al comunei Gura Teghii şi cu drept de folosinţă Consiliul Judeţean Buzău, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, precum şi transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean al unităţii administrativ teritoriale Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din proprietatea Consiltului Judeţean Buzău, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională: pentru Arii Naturale Protejate

NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect trecerea imobilului situat în bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, judeţul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 57570 Suceava, compus din teren în suprafaţă de 1440 mp şi două corpuri de clădire, C1 – beci şi C2 – rezervor de apa, din domeniul public al judeţului Suceava în domeniul public al statului şi administrarea Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, în vederea demolării celor două corpuri de clădire, C1 şi C2, şi edificării unui corp de clădire cu destinaţia sediu pentru Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Câlnic, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil-teren, din domeniul public al Comunei Câlnic în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şpring , în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil-teren, din domeniul public al Comunei ŞPRING în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

NOTĂ cu privire la Lista prioritătilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022

 

INFORMĂRI

INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr.186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

ANALIZE

ANALIZA privind PROIECTUL de HOTĂRÂRE de GUVERN pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE cu privire la 13 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

 

Pompierii români participă la cea mai prestigioasă competiție de descarcerare și prim-ajutor

25 de echipe din cadrul 𝗜𝗦𝗨 𝗠𝘂𝗿𝗲𝘀̦, 𝗜𝗦𝗨 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗶-𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃, 𝗜𝗦𝗨 𝗗𝗮̂𝗺𝗯𝗼𝘃𝗶𝘁̦𝗮 și 𝗜𝗦𝗨 𝗩𝗮̂𝗹𝗰𝗲𝗮 vor concura, în perioada 7-11 septembrie, în Luxemburg, alături de cele mai bune echipe de pompieri și paramedici din alte 15 țări (Africa de Sud, Australia, Austria,Belgia, Brazilia, Cehia, Franța, Germania,Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie,Portugalia,Spania, Statele Unite ale Americii și Taiwan).

Din 1999, Competiția Mondială de Salvare (World Rescue Challenge) reunește cele mai bune echipe de descarcerare și prim-ajutor din lume.

Scenariile exercițiilor vor fi atent selecționate de către experții World Rescue Organisation și vor testa abilitatea echipajelor, rapiditatea, îndemânarea, tehnica de descarcerare și modul de aplicare a manevrelor salvatoare de viață victimelor cu fracturi, sângerări masive, leziuni ale coloanei vertebrale și alte afecțiuni grave.

Rolul acestor competiții de anvergură vizează dezvoltarea capacității de intervenție, prin învățarea de noi tehnici și prezentarea ultimelor tehnologii în domeniu, a lucrului în echipă, precum și conștientizarea efectelor generate de accidentele rutiere soldate cu pierderi de vieți omenești.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here