Acasă Educatie SE TOT CAUTĂ INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL PENTRU ILFOV 

SE TOT CAUTĂ INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL PENTRU ILFOV 

DISTRIBUIȚI

examen ISJMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează, din nou, în perioada 11 – 13 mai 2016, concurs pentru ocuparea a șase de funcţii de inspector şcolar general în judeţele Bihor, Buzău, Caraş-Severin, Ilfov, Satu Mare şi Vrancea. Posturile de inspector şcolar general din aceste judeţe au rămas vacante după cele trei sesiuni de concurs organizate în anul 2015.

Dosarele de înscriere pot fi depuse, în intervalul 18 – 26 aprilie 2015, la sediile inspectoratelor şcolare pentru ale căror funcţie de conducere de candidează, iar probele vor avea loc la sediul Ministerului Educaţiei.

Pentru ocuparea acestor funcţii poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. a) este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
  2. b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
  3. c) este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
  4. d) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
  5. e) a obţinut calificativul  „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
  6. f) are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  7. g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  8. h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale;
  9. i) nu a împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general cuprinde 3 probe:

– evaluarea Curriculumului Vitae (se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale);

– rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute;

– susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs.

În condiţiile în care, după finalizarea concursului, rămân vacante funcţii de inspector şcolar general, de inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic, nu pot ocupa aceste funcţii, prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea unui nou concurs, persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcţii de conducere în inspectoratele şcolare sau în casele corpului didactic şi nu au participat la concurs şi persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.

Metodologia de concurs, bibliografia, modelul de CV Europass, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul MENCS, cât şi la sediul fiecărui inspectorat şcolar judeţean.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here