Acasă Economie Sindicatele din Administrație amenință cu greva generală

Sindicatele din Administrație amenință cu greva generală

DISTRIBUIȚI

Într-o scrisoare adresată Guvernului României şi tuturor partidelor politice, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicităă renunţarea la promovarea şi susţinerea adoptării Codului Administrativ prin ordonanţă de urgenţă. ”Regretăm adoptarea de catre puterea executivă din România a acestui mod de lucru,  neprofesionist şi autoritar, fără a încerca măcar să mimeze dialogul social, doar pentru a bifa încă o realizare. Nu înţelegem necesitatea procedurii de urgenţă pentru adoptarea acestui act normativ de importanţă majoră, cu atât mai mult cu cât, teoretic, prin Codul Administrativ se unifică mai multe legi deja existente. Eliminarea dialogului în acest sens  va avea ca si consecinţă apariţia unei legi nefuncţionale, cu multe sincope şi care va putea fi greu aplicată. Trebuie să recunoaştem însă că există şi aspecte clar definite în acest proiect de ordonanţă de urgenţă, şi anume, privilegiile acordate aleşilor locali – reprezentanţii politicului, eliminarea aproape în totalitate a răspunderii aleşilor locali şi eliminarea formelor de control a modului în care se fac angajările şi se modifică organigramele instituţiilor din administraţia publică locală”.

”Justificăm prezenta solicitare prin prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social şi vă reamintim că, un demers legislativ de importanţă majoră, cum este acesta, devine funcţional şi poate fi pus în aplicare doar dacă la construcţia lui îşi aduc contribuţia şi experienţa toţi partenerii sociali, nu doar structurile care reprezintă angajatorii. Observăm că până în prezent, au fost consultaţi doar aceştia din urmă, care, nu ne mai miră, au înţeles, printre altele, să îşi promoveze propriile interese. Mai mult, există în prezent o tendinţă de ,,privatizare” a administraţiei publice locale, prin înfiinţarea de societăţi comerciale şi externalizarea unor servicii publice, sub pretextul eficientizării activităţii instituţiilor din acest sector, acţiune ce atrage după sine propuneri de modificare a organigramei instituţiilor şi a reducerii numărului de posturi însă, în paralel, se fac angajări masive la aceste societăţi. Este un aspect care poate avea consecinţe deosebit de grave şi care trebuie tratat şi reglementat cu maximă diligenţă, seriozitate şi responsabilitate”, se arată în scrisoare.

FNSA susţine toate demersurile în vederea modernizării reale a sistemului administrativ, atât local cât şi central, descentralizarea şi depolitizarea acestuia, iar Codul Administrativ  trebuie să se fundamenteze pe aceste principii şi să urmărească stabilitatea şi siguranţa organizaţională şi a resursei umane, în vederea asigurării unor servicii administrative profesioniste şi de maximă calitate, în folosul cetăţenilor.

”În consecinţă, vă solicităm, încă odată, să renunţaţi de îndată la intenţia de promovare a Codului Administrativ prin ordonanţă de urgenţă  şi să susţineţi demararea procedurilor de consultare a organizaţiilor sindicale reprezentative din sectorul de activitate Administraţie publică, iar după finalizarea procedurilor de consultare, adoptarea acestuia sub formă de lege, în urma dezbaterii articolelor în Parlamentul României. Adoptarea Codului Administrativ, demers de o asemenea complexitate şi de o asemenea importanţă, prin ordonanță de urgență, ȋn urma unui parcurs legislativ superficial şi în mare grabă, ridică suspiciuni de vointă pur politică şi de nerespectare a principiilor bunei-credinţe, dar mai mult decât atât, apreciem că suferă de grave vicii de neconstituţionalitate privind transparenţa decizională, precum şi privind dreptul de participare şi implicare a tuturor actorilor interesaţi la dialogul social instituţionalizat, ȋn adoptarea actelor normative de importanţă socială şi profesională deosebită. Modificările substanţiale în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei  publice, precum şi în activitatea salariaţilor din administraţia publică sunt domenii pentru care legea impune consultarea reală a reprezentanților salariaților prin federațiile sindicale reprezentative ȋn domeniu. De asemenea, Constituția României impune adoptarea modificărilor  legilor speciale organice exclusiv prin lege, ȋn urma dezbaterilor parlamentare şi nu prin ordonanțe ale Guvernului, strict interzise ȋn aceste domenii majore. Nu ȋn ultimul rând , apreciem că nu se poate justifica urgența acestui parcurs legislativ”.

În cazul în care Codul Administrativ va fi adoptat prin ordonanţă de urgenţă,  FNSA va iniţia, după consultarea membrilor de sindicat, declanșasrea formelor de protest de tip grevist legale, care pot culmina cu organizarea grevei generale în sector.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here