Acasă Info Local Ștefăneștii de Jos

Ștefăneștii de Jos

DISTRIBUIȚI

PRIMARUL ANGHEL RABABOC A PRIMIT DIN PARTEA PF DANIEL

DIPLOMA OMAGIALĂ SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI CU MEDALIE

Duminică, 5 octombrie 2014, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal a fost prezent în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în mijlocul credincioşilor Parohiei Ştefăneştii de Sus, Protopopiatul Ilfov Nord, după cum a precizat Pr. Protopop Cristian Burcea, ciat de Basilica.ro. După întâmpinarea ierarhului a fost săvârşită slujba de sfinţire a picturii bisericii cu hramul Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Cuv. Ian de la Prislop şi de binecuvântare a lucrărilor realizate la această parohie, apoi Preasfinţitul Părinte Ieronim a săvârşit slujba sfintei liturghii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din cuprinsul protopopiatului.

Biserica este situată în mijlocul satului Ştefăneştii de Sus, comuna Ştefăneştii de Jos, în zona de nord-est a județului Ilfov şi este o construcţie relativ nouă întrucât vechea biserică s‑a prăbuşit în întregime la cutremurul din 1940.

În registrul inventar din 1969, scurtul is­toric face menţiunea că biserica a fost zidită în 1884 de moşierul Sava Vasiliu, însă o pisanie din marmură aminteşte că în 1880 biserica a fost restaurată de Sava Vasiliu cu familia sa iar în 1924 în timpul Pr. D. Stănescu biseri­ca a fost restaurată de N.C. Receanu cu ajuto­rul sătenilor. Se presupune că biserica dărâmată la cu­tremurul din 1940 a fost mult mai veche, satul Ştefăneşti fiind amintit pentru prima dată sub numele de ”Lipovatul” în 1623 când ”dom­nitorul Radu‑Vodă îi dăruieşte lui Stanciu Logofătul o parte din satul Fundeni, iazul din cartierul Colentina, pământurile de la hotarul Fundenilor până la hotarul Lipoveţilor şi hota­rul Afumaţilor”.

foto 1 StefanestiDupă cutremurul din anul 1940, vreme de 6 ani satul a rămas fără biserică. În 1946 Pr. Grigore Teianu a început ridicarea actualei biserici după un plan întocmit de arhitectul Dumitru Ionescu‑Berechet. Lucrarea a durat 5 ani. La 10 iulie 1951, noua biserică a fost sfinţită de „P.S. Teoctist Botoşeanul”, viitorul Patriarh al României. Biserica este o construcţie masivă cu zi­duri groase din caramidă, în formă de cruce înaltă de 20 m cu o singură turlă străpunsă. A fost pictată în frescă de pictorul I. Dăgărescu, mobilierul, catapeteasma şi balus­trada la cafas fiind din lemn de stejar, sculp­tate artistic de profesorii N. Chetes şi Iliescu Dumitru Calineşti‑Argeş. Din cauza intemperiilor, odată cu scurgerea timpului biserica s‑a degradat.

Din anul 1992 până în prezent, la această parohie este în funcţia de paroh, părintele Marcel Matache, care anul 2006 a început ample lucrări de restaurare a sfântului locaş de cult. S-a întărit structura de rezistenţă a bisericii, a fost înlocuit acoperişul, s-au refăcut picturile interioare, instalaţiile electrice şi de încălzire, biserica s-a innoit cu mobilier, policandre şi obiecte de cult. Totodată s-au construit din telmelie casa praznicală şi casa parohială şi si s-a amenajat curtea bisericii.

Cu prilejul slujbei de binecuvântare a lucrărilor şi de sfinţire a picturii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat ca biserica să primească doilea hram Sf. Ioan de la Prislop, cu zi de prăznuire 13 septembrie. Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a aprobat acordarea mai multor distincţii bisericeşti: Pc. Pr. Matache Marcel a fost ridicat la rangul de Iconom., Anghel Rababoc, primarul comunei Ştefăneşti, şi Radu Traian, ctitor principal al bisericii, au primit Diploma omagială Sfinţii Martiri Brâncoveni cu medalie, Anghel Ioan şi Elena Nicolae, credincioşi ai parohiei care s-au remarcat printr-o contribuţie deosebită la înfrumuseţarea bisericii au primit diplome de vrednicie. La rândul său Pc. Pr. Matache Marcel, a o ferit Preasfinţitului Părinte Ieronim Sinaitul, în semn de mulţumire din partea comunităţii un engolpion şi o cruce.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here