Acasă Economie STIMULENTE PENTRU PERSONALUL MEDICAL – DIN BUGETELE CONSILIILOR JUDEȚENE ȘI LOCALE

STIMULENTE PENTRU PERSONALUL MEDICAL – DIN BUGETELE CONSILIILOR JUDEȚENE ȘI LOCALE

DISTRIBUIȚI

stimulente personal medicalCamera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Noul act normativ aduce veşti bune pentru sistemul sanitar, creând cadrul juridic necesar pentru acordarea de stimulente bănești pentru personalul medical, din bugetele consiliilor județene și locale. Astfel, potrivit legii, autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale. De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârilor de consiliu local sau judeţean, în limita bugetului aprobat.

La rândul lor, Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie pot acorda personalului medical şi de specialitate stimulente financiare  lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, a căror finanţare este asigurată din veniturile proprii ale acestora, în limita bugetului aprobat.

Nu au fost uitate nici centrele de permanenţă, cărora consiliile locale le pot asigura, prin finanţare din venituri proprii, truse de urgență cu medicamentele și materialele sanitare necesare acordării asistenței medicale, în conformitate cu baremul minim stabilit prin ordin al ministrului Sănătății, precum și achiziția de aparatură și mobilier medical necesare desfășurării activității medicale de urgență.

Acordarea de stimulente financiare are ca scop menținerea personalului medical în țară și creșterea calității serviciului de sănătate publică. – CRISTINA ANGHELUȚĂ

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here