Acasă Economie UE ÎȚI DĂ, DAR NU ÎȚI BAGĂ ÎN TRAISTĂ

UE ÎȚI DĂ, DAR NU ÎȚI BAGĂ ÎN TRAISTĂ

DISTRIBUIȚI

ADIA_3În sala de ședințe a Consiliului Județean Ilfov s-a desfășurat vineri, 22 mai, o nouă ședință a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apă ADIA – Ilfov, după ce în data de 7 mai nu s-a putut vota niciunul dintre punctele aflate pe ordinea de zi din lipsă de cvorum. De această dată nu au mai fost probleme, proiectele de hotărâri fiind votate în unanimitate.

S-a luat act, printre altele, de retragerea din asociație a localităților Berceni, 1 Decembrie și Copăceni, înlocuirea din asociație a primarului suspendat din Dobroești cu cel al orașului Bragadiru, a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare, cel de Ordine Interioară și cel de Organizare și Funcționare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru operatorul regional Apă Canal Ilfov SA și transferul gestiunii de la asociați la SC Apă Canal Ilfov SA.

Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, care este și președintele acestei asociații, le-a vorbit, din nou, primarilor, viceprimarilor și reprezentanților celor 25 de unități administrativ-teritoriale membre despre necesitatea atragerii fondurilor europene pentru implementarea amplului proiect privind apa și canalizarea la nivelul județului și a amintit că până în 2020, la nivel national, pot fi atrase două miliarde de euro în acest sens, fiecărui județ revenindu-i 50 de milioane de euro. Ilfovul are, însă, o poziție avantajoasă în acest sens, putând atrage mult mai mulți bani, suficienți pentru finalizarea lucrărilor de apă și canalizare Dacă reprezentanții primăriilor vor fi gata cu documentațiile necesare, Petrache crede că în toamna acestui an vor putea începe toate licitațiile. După întocmirea actelor se va merge direct la Bruxelles pentru asemenea proceduri.

 

Miza pentru Ilfov: Aproape 252 milioane de euro

Printr-o adresă trimisă de Ministerul Fondurilor Europene către ADIA Ilfov se amintește că, în conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare, România trebuie să asigure realizarea unor investiții semnificative în dezvoltarea infrastructurii de apă pentru conformarea cu prevederile Directivei Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și ale Directivei Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, termenul de tranziție final pentru implementarea acestui acquis fiind 31 decembrie 2015 pentru apă potabilă și finele anului 2018 pentru apă uzată. Din analiza efectuată la nivelul ministerului rezultă că pentru conformarea totală mai sunt necesare fonduri de aproximativ 13,5 miliarde de euro. Printr-un proces comun, derulat de ADIA Ilfov împreună cu AM POS Mediu și JASPERS (parteneriat între Comisia Europeană – Direcţia Generală Politică Regională) Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Kreditanstalt für Wiederaufbau – instrument de asistenţă tehnică pentru țările care au aderat la UE în 2004 şi 2007 privind sprijinul pentru proiecte importante de înaltă calitate, care urmează a fi cofinanţate din fonduri ale UE) au fost agreate investiții prioritare pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltaree Intercomunitare ADIA Ilfov și din aria de acoperire a Operatorului Regional Apă – Canal Ilfov SA în valoare de 251.762.896 euro. Ministerul Fondurilor Europene susține că au fost asumate termene de pregătire conform contractului semnat cu consultantul de asistență tehnică pentru pregătirea viitorului proiect de investiții în infrastructura de apă/apă uzată, respectiv finalizarea studiului de fezabilitate și a aplicației de finanțare până în luna august 2015, precum și a documentațiilor de atribuire până în luna iunie 2016.

Așadar, ministerul condus de Marius Nica va finanța investițiile propuse doar în condițiile în care Ilfovul va respecta termenele asumate în ceea ce privește pregătirea și promovarea proiectului de investiții.

 

Se așteaptă un angajament ferm până la 29 mai a.c.

Ministerul Fondurilor Europene așteaptă până la 29 mai a.c. un angajament ferm, oficial, privind respectarea termenelor de către autoritățile locale membre ale ADIA Ilfov

După cum Viitorul Ilfovean a scris la 7 mai a.c., SC Apă Canal Ilfov SA, în calitate de operator regional la nivelul județului Ilfov a contractului de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județ în perioada 2014 – 2020, a informat Consiliul Județean Ilfov asupra unor probleme rămase nerezolvate la nivelul unor localități, în ciuda demersurilor făcute în vederea soluționării acestora.

Reprezentanții companiei susțineau atunci că autoritățile locale au manifestat un grad redus de implicare la solicitările de informații, acest aspect ducând la amânarea, cu o lună și jumătate, a predării versiunii preliminare a Studiului de Fezabilitate față de termenul prevăzut. De asemenea, SC Apă Canal Ilfov SA atrăgea atenția că procesul de colectare a datelor tehnice și operaționale solicitate printr-un chestionar transmis autorităților locale se află încă în desfășurare, cu toate că acesta a fost transmis de la 12 ianuarie curent și reclama faptul că primăriile nu acordă sprijin pentru obținerea unor acorduri de principiu din partea agenților industriali care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor administrativ, acesta fiind necesar pentru dimensionarea corespunzătoare a facilităților.

Nu în ultimul rând, operatorul regional de apă reclama solicitările frecvente ale unităților administrative-teritoriale, ulterior finalizării studiilor de teren, de modificare a amplasamentelor considerate initial în analiza soluțiilor tehnico-economice din studiul de fezabilitate, suplimentar față de cele consemnate în procesele verbale de predare-primire a amplasamentelor și modificările de trasee aferente rețelelor de apă și canalizare, aducțiunilor și colectoarelor, eliminarea/suplimentarea anumitor trasee pe parcursul ori ulterior finalizării activității de întocmire a studiilor de teren, precum și situațiile specific întâmpinate pe teren (străzi fără locuințe, străzi aflate în proprietate private, străzi în cartiere noi). Acestea au determinat actualizarea repetată a listei investițiilor prioritare și au impus modificări frecvente ale opțiunilor definite în versiunea preliminară a Studiului de Fezabilitate, determinând întârzieri în finalizarea acestuia.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here