Acasă Anunturi A N U N Ţ

A N U N Ţ

DISTRIBUIȚI

Presentation2Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Intrarea Liniei, nr. 2-4, Sectorul 6, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în următoarele instituţii militare de învăţământ:

 INSTITUŢII DE INVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

I.    Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti40 de locuri la zi, fără discriminare (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari, 2 locuri pentru alte minorităţi) şi 5 locuri pentru învăţământ cu frecvenţă redusă.

II.  Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 125 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri  pentru alte minorităţi);

III. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni125 de locuri fără discriminare.

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.Ap.N. PE LOCURILE M.A.I.

IV. Academia Tehnică Militară 2 locuri fără discriminare alocate Jandarmeriei Române conform specialităţilor, astfel:

–  1 locTransmisiuni;

–  1 loc – calculatoare si sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională.

       Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de adresa de domiciliu înscrisă în cartea de identitate.

       Pentru a putea participa la concursul de admitere, candidaţii, bărbaţi şi femei, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. 1.  să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. 2.  să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 3. 3.  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. 4.  să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. 5.  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. 6.  să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. 7.  să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. 8.  să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. 9.  să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10.  să  nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 12.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
 13.  să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 14.  să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile

       Pentru mai multe informaţii, privind tematica, bibliografie, precum şi subiecte şi grile ce au fost folosite în anii anteriori, puteţi consulta adresele de internet ale instituţiilor de învăţământ, precum şi cel al unităţii (www.jandarmeriailfov.ro).

Cei interesaţi sunt rugaţi să solicite informaţii la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov din Bucureşti, sector 6, strada Intrarea Liniei nr. 2-4, sau la telefon 021/760.32.55 interior 18614 sau 18630.

Presentation1

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here