Acasă Economie AJOFM Ilfov informează și organizează

AJOFM Ilfov informează și organizează

DISTRIBUIȚI

jobsAgenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri de pe aza județului. Persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii, care să marească șansele ocupării unui loc de muncă.

Activitatea de formare profesională  asigură, prin organizarea de cursuri specifice pentru persoanele fizice şi juridice interesate, atât servicii de calificare, recalificare, instruire şi perfecţionare profesională a forţei de muncă cât şi pregătirea profesională a personalului  propriu din cadrul agenţilor economici, în vederea prevenirii şomajului. Totodată, sunt elaborate programe specifice de formare profesională pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu şanse reduse de integrare pe piaţa forţei de muncă: tineri, femei, romi, persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată etc.

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; certificat de naştere, în original şi copie; actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie; actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că   aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice; cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament; recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here