Acasă Anunturi ANUNȚ

ANUNȚ

DISTRIBUIȚI

Nr. 37093/7.07.2022

U.A.T. oraș Bragadiru cu sediul în orașul Bragadiru, șos. Alexandriei nr. 249, județul Ilfov, cod poștal 077025, CUI 4992998,  telefon 021/4480795, e-mail office@primăriaorasuluibragadiru.ro, organizează în data de 11.08.2022, ora 10:00 licitație publică pentru achiziția unui imobil – teren intravilan cu suprafața de aproximativ 5.000 mp, situat  în zona Prelungirea Ghencea, oraș Bragadiru, județul Ilfov, în vederea construirii unei grădinițe cu program prelungit.

Informații privind obiectul procedurii de licitație publică:

Obiectul licitației publice îl reprezintă achiziția unui imobil – teren, intravilan cu suprafața de aproximativ 5.000 mp, situat în zona Prelungirea Ghencea, oraș Bragadiru, județul Ilfov, în vederea construirii unei grădinițe cu program prelungit.

Informațiile privind documentația de atribuire  se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției.

Denumirea și datele de contact ale biroului de la care se poate ridica  un exemplar al documentației de atribuire: Biroul monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei orașului Bragadiru, șos. Alexandriei nr. 249, județul Ilfov, telefon 0751202159.

Costul  și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 100 lei/exemplar al documentației, se achită la casieria centrală din cadrul instituției.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5.08.2022, ora: 13:00

Informații privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 8.08.2022, ora: 13,00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei orașului Bragadiru – șos. Alexandriei nr. 249, oraș Bragadiru, județul Ilfov.

Ofertele se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat.

Ședința publică se va desfășura la sediul U.A.T. oraș Bragadiru din șos. Alexandriei nr. 249, județul Ilfov, în data de 11.08.2022, ora: 10:00

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu procedura de achiziție a terenului se face conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării:  7.07.2022.

 

PRIMAR,

LUPULESCU GABRIEL

Întocmit,

Consilier

Predoi  Ionela-Cristina

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here