Acasă Anchete Cei mai mulți ilfoveni merg la Prefectură pentru legile proprietății

Cei mai mulți ilfoveni merg la Prefectură pentru legile proprietății

DISTRIBUIȚI

Din cele 504 de persoane care s-au înscris anul trecut în audienţă la conducerea Prefecturii Ilfov, 415 s-au prezentat efectiv. Dintre aceștia, 376 au sesizat probleme care ţin de legile proprietăţii, restul fiind probleme sociale, sesizări privind tergiversarea obţinerii unor avize, sesizări cu privire la tulburarea posesiei, probleme edilitare, probleme cu privire la înmatricularea vehiculelor etc.

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2018, prezentat de prefectul Cristian Ghincea, fluctuația personalului de la nivelul instituției, precum și lipsa unui compartiment special de control nu au permis efectuarea de verificări la fața locului pentru sesizările înregistrate în urma petițiilor și audiențelor.

În ceea ce privește aplicarea legilor fondului funciar, în 2018 au fost înregistrate 351 de documentaţii privind propuneri ale comisiilor locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum şi modificări/rectificări de hotărâri ale comisiei judeţene sau titluri de proprietate, duplicate ale titlurilor de proprietate, majoritatea având ca obiect corectarea de amplasamente din titluri de proprietate cauzate de faptul că amplasamentele înscrise în titluri nu corespund realității din teren sau urmare a înscrierii greşite a coordonatelor amplasamentului ori a numelor titularilor.

În cadrul celor 13 ședințe ale Comisiei Judeţene Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor au fost analizate documentaţii, memorii, note de informări etc., și au fost emise 124 hotărâri. De asemenea, au fost emise 49 de titluri de proprietate din care 24 reprezintă duplicate.

 

Probleme mari în continuare cu punerea în posesie

Ilfovenii au reclamat la Instituția Prefectului Județului Ilfov numeroase petiții referitoare la refuzul comisiilor locale de punere în posesie și întocmirea proceselor verbale de punere în posesie, soluționarea documentațiilor de fond funciar, solicitarea urgentării în soluționarea documentațiilor sau refuzul autorităților locale de a le emite diferite acte necesare acestora, care au fost soluționate în proporție de 80%. Cele mai multe petiții au fost semnalate de cetățenii din localitățile Petrăchioaia, Popești-Leordeni, Măgurele, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Dobroești și Vidra.

Conform legii au fost verificate de legalitate toate dispoziţiile transmise de autorităţile publice locale prin care au fost soluţionate notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, fiind transmise, după caz, adrese de completare a dosarelor, de modificare sau de completare a actelor administrative de soluţionare a notificărilor, precum şi de revocare a acestora.

În cazul a zece dispoziţii au fost întocmite referate conţinând avizul de legalitate al prefectului şi au fost transmise, împreună cu dosarele de despăgubiri aferente, Secretariatului Comisiei Centrale din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar pentru actele administrative considerate incomplete sau nelegale, dosarele de despăgubiri au fost returnate primăriilor, însoţite de adrese cu obiecţiuni motivate.

În paralel, s-a desfăşurat activitatea de soluţionare a petiţiilor având ca obiect prevederile Legii 10/2001, precum şi activitatea de formulare a apărărilor în instanţă în cazul dosarelor promovate în temeiul acestei legi.

În ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, componenţa Comisiei Judeţului Ilfov pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 a suferit în 2018 unele modificări ca urmare a schimbărilor intervenite la nivelul conducerii instituţiilor care, potrivit legii, au reprezentanţi în cadrul acesteia, fiind emis un ordin în acest sens ca urmare a desemnării reprezentantului Direcției Regionale a Finanțelor Publice Bucureşti. Totodată, a fost actualizată componenţa Comisiei tehnice pentru evaluarea construcțiilor, terenurilor și recoltelor care a avut o lungă perioadă de timp blocată activitatea de soluționare a cererilor, datorită imposibilității de întocmire a rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.

Pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi a Legii nr.290/2003 Comisia Judeţului Ilfov a adoptat în 2018, un număr de 18 hotărâri având la bază cereri formulate în baza Legii nr.290/2003. în prezent fiind în curs de soluţionare trei cereri.

În paralel, s-a desfăşurat activitatea de soluţionare a petiţiilor având ca obiect prevederile Legii nr.9/1998 şi ale Legii nr.290/2003, precum şi activitatea de formulare a apărărilor în instanţă în cazul dosarelor promovate în temeiul acestor legi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here