Acasă Info Local CONVOCATOR

CONVOCATOR

DISTRIBUIȚI

Consiliul de Conducere al Fundatiei Judetene pentru Tineret Ilfov, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul Intern de Organizare si functionare al FJT ILFOV, convoaca, in data de 23.03.2017 orele 17:00, la sediul Fundatie pentru Tinret a Municipiului Bucuresti din Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 213-217, intrarea A, Sala de Conferinte, sector 4 – Tehnic Club, Adunarea Generala a Fundatiei Judetene pentru Tineret Ilfov cu urmatoarea

Ordine de Zi:

  1. Mutarea sediului social din orasul Buftea, str. Oltului nr. 5, bl. 3, sc. B, judetul Ilfov in Municipiul Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 213-217, intrarea B, demisol, Sala 3, sector 4.
  2. Admiterea de noi membri in cadrul Adunarii Generale.
  3. Modificarea componentei Cosiliului de Conducere de la 3 la 7 membri (Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si 4 Membri).
  4. Alegerea Consiliului de Conducere prin vot secret, pe functii:
  5. a) Alegerea prin vot secret a Presedintelui;
  6. b) Alegerea prin vot secret a Vicepresedintelui;
  7. c) Alegerea prin vot secret a Secretarului;
  8. d) Alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Conducere in numar de 4 (patru);

5 Alegerea Comisiei de Cenzori, pe functii (presedinte – expert contabil si 2 membri).

  1. Modificarea si completarea Actului Constitutiv si a RIOF –ului conform modificarilor intervenite.
  2. Stabilirea strategiei de actiune pentru anul 2017.

 

In cazul in care la data si ora stabilite nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala este reconvocata pentru data de 24.03.2017, orele 17.00 la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

Adresele de sustinere a condidaturii din partea organizatiilor membre pentru functiile pentru care se organizeaza alegeri, se vor depune pana la ora inceperii Adunarii Generale.

            Organizatiile membre in Adunarea Generala a Organizatiilor de/pentru Tineret a FJT ILFOV vor delega reprezentanti pentru participarea la sedinta Adunarii Generale, printr-un mandat scris ce va fi inaintat pentru inregistrare pana la ora inceperii Adunarii Generale.
Relatii suplimentare la tel: 0736524267 -Jeni Niculae Vicepresedinte si 0737074831 -Andrei Daicer Presedinte; e-mail fjtilfov@gmail.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here