Acasă Cultura CURSURI GRATUITE PENTRU CADRELE DIDACTICE ILFOVENE

CURSURI GRATUITE PENTRU CADRELE DIDACTICE ILFOVENE

DISTRIBUIȚI

Casa Corpului Didactic Ilfov a organizat în perioada 30 iunie – 4 iulie un Program de pregătire metodică în vederea suținerii examenului de definitivat”, adresat cadrelor diactice debutante din județul Ilfov. Programul, avizat de Ministerul Educației Naționale, a venit în sprijinul candidaților care vor susține pe 14 iulie examenul național de definitivare în învățământ. Conform metodologiei, cadrele didactice vor susține o probă scrisă care va avea trei subiecte. Primul subiect va evalua cunoștințele de specialitate, al doilea subiect va fi centrat pe didactica specialității, iar al treilea va fi alocat pedagogiei și elementelor de psihologie a educației.

Deschiderea programului a fost oficiată de directorul CCD Ilfov, prof. dr. Florin Petrescu. Formatori au fost prof. univ. dr. Vasile Molan și prof. univ. dr. Marin Manolescu. Responsabilitatea organizării și derulării activităților a revenit profesorului metodist al CCD Ilfov, Rodica Șaitoș.

Obiectivul de instruire a fost acela de a contribui la perfecţionarea cadrelor didactice pentru o mai bună îmbinare a aspectelor teoretice şi metodologice ale disciplinelor planului cadru cu cele practic-aplicative, cu scopul de a  răspunde exigenţelor examenului de definitivare în învăţământ. Cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar ilfovean au beneficiat de 30 de ore de formare gratuite. La cursuri au participat 53 de profesori, învățători, educatori și consilieri școlari. Pe parcursul celor cinci zile au fost parcurse temele principale din programa pentru examenul de definitivare în învățământ cu referire la Teoria Curriculum-ului, Teoria Instruirii și Teoria Evaluării. Pentru o eficiență crescută au fost combinate metode tradiţionale și moderne care să conducă la calitatea instruirii. Metodele de comunicare orală și scrisă (documentare, dezbatere, brainstorming) și cele bazate pe acțiune (exemplul, demonstrația, exercițiul individual și de grup, lucrări practice), au fost integrate în strategii didactice colaborative (studii de caz, analize critic-constructive, dezbateri) și strategii didactice orientate către învățare creativă(exemple de bune practici, metode grafice). Cursanții au beneficiat de materiale suport pentru temele prezentate. Partea aplicativă s-a desfășurat pe grupe, în funcție de specializări. S-a lucrat și pe modelele de subiecte elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. La finalul cursului participanții au fost rugați să completeze un chestionar de evaluare. Centralizarea răspunsurilor a demonstrat că organizarea programului a corespuns așteptărilor, formatorii au realizat aplicații concludente și eficiente, metodele utilizate au fost adaptate conținuturilor. Calificativul acordat cursului a fost ”excelent”.

Echipa programului de formare le dorește tuturor candidaților la Examenul Național de Definitivare în Învățământ mult succes și cât mai puține emoții.

mana_care_scrieProf. metodist CCD Ilfov RODICA ȘAITOȘ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here