Acasă Cultura E bine să ne reamintim

E bine să ne reamintim

DISTRIBUIȚI

coltul de cultura 

Cea dintâi menţiune documentară referitoare la judeţul Ilfov, cunoscută până astăzi, se află într-o diplomă a principelui Ţării Româneşti Basarab cel Tânăr (Ţepeluş), datată 23 martie 1482 la Gherghiţa. Diploma de întărire a proprietăţilor mânăstirii Snagov face referire la judeţul Ilfov: ”Și iarăşi oricâte sate are sfânta mânăstire în judeţul Elhov, iar la ele să se ia birul de la vecinii mânăstirii de către birarii care vor fi, să-l aducă la sfânta mânăstire, cât va sta sfânta mânăstire, sa fie pentru lucrarea viilor mânăstirii….”.

 Forma slavo-română Elhov indică etimologia toponimului, de la slavonescul ielha – arin şi turcitul ova – vale, ceea ce aruncă o lumină asupra formarii judeţului de-a lungul văii cu arini, aceea a râului Ilfov.

Prezențele arheologice semnalate pe actualul teritoriu al judeţului Ilfov, care datează din paleolitc (Pantelimon, Măgurele), neolitc, culturile Boian (Glina – Căţelu) şi Gumelnita (Buftea, Alunişu – Măgurele, Baloteşti), epoca bronzului, culturile Glina şi Tei (Glina, Vidra, Pantelimon, Popeşti-Leordeni), situate în preajma râurilor Dâmboviţa, Colentina, Sabar, Ciorogârla, epoca fierului (Popeşti-Leordeni, Dobroieşti-Fundeni), epoca geto-dacică (Buftea, Măgurele, Baloteşti), epoca daco-romană (Afumaţi, Cernica – Căldararu), epoca medievală (Afumati, Bragadiru), atestă existenţa numeroaselor aşezări pe aceste meleaguri cu soluri fertile, cu un important fond forestier şi o bogată reţea hidrografică.

 Dintre elementele materiale descoperite, cea mai remarcabilă piesă, o raritate datând din neolitc, este vasul antropomorf, cunoscut sub numele de ”Zeiţa de la Vidra”, expusă la Muzeul Municipiului Bucureşti. Mai putem aminti sceptrul de bronz găsit la Mogoşoaia (din perioada sec. IV-VI a. Ch.), numeroase monede, fragmente de ceramică lucrată manual sau la roată, unelte din piatră şi metal. Alte mărturii arheologice: necropole, locuinţe de suprafaţă şi bordeie, gropi de provizii, cuptoare etc., aparţinând diferitelor epoci, dovedesc continuitatea locuirii actualului teritoriu al judeţului. Aceste vestigii ne permit să reconstituim trecutul istoric al acestui ţinut, ele contribuind alături de cele găsite în celelalte zone, la cunoaşterea istoriei milenare ale poporului nostru. – sursa: ilfov.djc.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here