Acasă Economie LA CEREREA PRIMĂRIEI, AMENDA SE TRANSFORMĂ ÎN MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

LA CEREREA PRIMĂRIEI, AMENDA SE TRANSFORMĂ ÎN MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

DISTRIBUIȚI

Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice un proiect de Lege pentru modificarea alineatului (3) al articolului 9 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, prin care primăriile şi prefecturile vor putea cere instanţelor de judecată transformarea amenzii neplătite de mai mult de 30 de zile în prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

”În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică vor sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată”, se arată în proiectul de act normativ.

MAI invocă creşterea autorităţii instituţiilor de executare – având în vedere dobândirea calităţii de subiect procesual activ şi posibilitatea de a-şi susţine în mod direct pretenţiile faţă de contravenient în faţa instanţei de judecată. De asemenea, se instituie posibilitatea unui control al organului de executare asupra acestei proceduri în contextul în care termenul legal de prescripţie al executării sancţiunii amenzii este de 5 ani. Alte motive invocate în sprijinul actului normativ sunt reducerea termenului de soluţionare a dosarelor, reducerea numărului de dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, eliminarea cheltuielilor efectuate în astfel de procese de către organul din care face parte agentul constatator, precum şi reducerea cheltuielilor efectuate de organul de executare privind corespondenţa cu organul din care face parte agentul constatator. ”Întrucât înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate dispune doar în situaţia contravenientului persoană fizică, proiectul de act normativ nu este de natură a determina, prin el însuşi, schimbări de natură organizatorică la nivelul instituţiilor în care funcţionează organele de executare”. Potrivit art. 8 alin. (4) din O.G. nr. 2/2001 sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale. Competenţa de punere în executare revine organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică.

În prezent, reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice, astfel încât aceste autorităţi sunt deja implicate în procesul de transformare a amenzii în prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here