Acasă Educatie SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI PERMANENTE LA CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI PERMANENTE LA CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV

DISTRIBUIȚI

Director CCD Ilfov, prof. dr. Florin PETRESCU – Prof. metodist CCD Ilfov, Rodica ȘAITOȘ

Săptămâna educației permanente este o campanie de promovare a educației și învățării pe tot parcursul vieții și se înscrie în politica promovată de Comisia Europeană în domeniul educației și formării. Ediția din acest an a avut loc în perioada 18 – 24 noiembrie, sub genericul „Cetățean roman cetățean european”, având în vedere că anul 2013 a fost declarat de Consiliul Europei Anul European al Cetățenilor.

Casa Corpului Didactic Ilfov a desfășurat în această perioadă o paletă largă de activități. În deschiderea manifestărilor, directorul CCD Ilfov, prof. dr. Florin Petrescu, a inaugurat o expoziție permanentă de fotografii cu obiective naturale și cultural-istorice din județ. Promovarea documentelor europene și naționale în exercitarea dreptului la liberă circulație și dezbaterile pe tema cetățeniei active s-au desfășurat sub titlul Valori și principii europene și au fost coordonate de profesorul metodist Marius Ovidiu Sebe. Au fost prezentate materiale privind educația civică, educația pentru valorile democrației, educația pentru protecția mediului, educația culturală, estetică și religioasă. Au participat elevi și cadre didactice de la Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești, Școala Gimnazială nr.1 Voluntari, Școala Gimnazială nr. 1 Brănești, Seminarul Teologic „Sfânta Filofteia”.

O activitate importantă a fost întâlnirea profesorilor de istorie cu dl. Doru Dumitrescu, inspector general din cadrul M.E.N., cu d-na Maria Gabriela Ilisie, inspector şcolar general al judeţului Ilfov, cu dr.Alexandru Florian, director executiv al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi profesori de istorie din județ. Au fost purtate discuții privind metodologia predării Holocaustului, folosirea materialelor multimedia în predare, analiza și interpretarea documentelor istorice. S-au făcut precizări privind modificările din programa școlară pentru clasele a V-a și a VI-a. Un punct important al întâlnirii l-a constituit distribuirea materialelor de lucru pentru profesori privind istoria Holocaustului din România. De asemenea, s-au prezentat perspectivele și oportunitățile în formarea profesională a cadrelor didactice pe această temă. Domnul director Florin Petrescu a anunțat continuarea colaborării cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, prin derularea, în parteneriat cu CCD Ilfov, a unui program de formare pe tema Holocaustului, acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile. Cei mai performanți dintre profesorii participanți la curs pot beneficia și de un stagiu de pregătire la Institutul Yad Vashem din Ierusalim.

În a treia zi a manifestărilor a avut loc vernisajul expoziției de desen „Anul european al cetățeanului prin artă”, eveniment coordonat de profesorul metodist Rodica Șaitoș. A expus Laura-Mihaela Boeru, profesor de educație plastică la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brănești, doctorand la Universitatea Națională de Arte București. Au participat, alături de echipa CCD Ilfov, inspectorul şcolar general al I.S.J. Ilfov, doamna Maria Gabriela Ilisie, domnul Doru Dumitrescu, inspector general M.E.N., directori de școli, cadre didactice și elevi.

Vă întrebați, desigur, ce au în comun cetățenia și arta. Fiecare țară este unică prin cultura și istoria sa. Oamenii privesc „frumosul” în moduri diferite și putem afirma, fără a greși, că arta este o reflectare a cetățeniei, o expresie a apartenenței la un grup. Pictura, desenul, sculptura, muzica, dansul, ne vorbesc despre oameni, locuri și atitudini și oferă o educație solidă despre cultura și istoria unui popor, despre adevăratele sale valori. Sistemul educativ are menirea să dezvolte pârghiile necesare pentru respectarea valorilor naționale și modelarea personalității tinerilor. Arta poate fi folosită pentru comunicare și integrare socială, pentru modelarea caracterelor.

Iată argumentele care au stat la baza acestei activități care s-a bucurat de o largă participare și o bună apreciere din partea celor prezenți.

Săptămâna a continuat cu proiectul Citizen, un program activ-participativ de învățare aplicată a culturii civice. Partenerul acestui proiect este Institutul Intercultural din Timișoara. Au fost diseminate activitățile desfășurate în școlile din Berceni, Buftea, Snagov și Bragadiru.

Ultima zi a Festivalului a fost dedicată informării și documentării pe tema cetățeniei europene.  Departamentul Biblioteca CCD Ilfov, prin doamna Horiana Petrescu, a organizat o expoziție de carte intitulată ,,Cititor român – cititor european”. Au făcut obiectul prezentării cărțile, revistele și broșurile editate de Centrul Infoeuropa, alături de enciclopediile, dicționarele și lucrările de referință care le-au fost călăuze participanților în periplul cultural la care au participat.

Toate unitățile de învățământ din județ au desfășurat activități pe tema cetățeniei în perioada festivalului. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here