Acasă Economie Scheme de sprijin pentru mediul de afaceri

Scheme de sprijin pentru mediul de afaceri

DISTRIBUIȚI

Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil și o alta  pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, afectați de creșterea ROBOR.

Pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, se acordă 180 de milioane de lei pentru un număr estimat de 4.000 de operatori economici, iar pentru beneficiarii afectați de creșterea ROBOR se asigură un buget de peste 86 milioane lei, pentru a finanța diferențele de dobândă care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare.

Ajutorul de stat pentru acciza la combustibil va fi acordat sub forma unui grant, pentru operatorii economici licențiați în România care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost și transport de persoane. Valoarea ajutorului este de 13 bani/litrul de combustibil și se acordă până la 31 decembrie 2024.

Operatorii economici pot depune o cerere de compensare a creșterii accizei la motorină pentru un trimestru calendaristic, în primele 30 zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.

Sunt eligibili pentru compensarea creșterii accizei la motorină operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii accizei la motorină, următoarele condiții:

  • dețin licență comunitară eliberată în România;
  • dețin cel puțin un vehicul eligibil;
  • nu sunt declarați inactivi potrivit prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului;
  • nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
  • alimentează vehiculele eligibile de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Schema de minimis pentru beneficiarii afectați de creșterea masivă a ROBOR are un buget de 86,5 milioane lei și va sprijini peste 9.000 de antreprenori.

Programul va fi valabil până la data de 30 iunie 2024, cu respectarea dispozițiilor legii bugetului anual de stat și a prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar plățile în cadrul prezentei scheme se vor efectua până la data de 31 decembrie 2025.

Prin implementarea Programului se urmărește:

menținerea locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, parte fundamentală a economiei românești;

asigurarea pentru fiecare beneficiar al schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a plății celor 8, respectiv 24 luni de dobândă prevăzute de legislație;

asigurarea măsurilor necesare pentru derularea activității curente precum și pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA prin accesarea finanțărilor garantate în cadrul programului;

acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce finanțează în acest moment IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare de piață medie și derularea prin FNGCIMM/FGCR/FRC, Fonduri de garantare destinate sprijinirii IMM-urilor întreprinderilor cu capitalizare de piață medie.

Ajutorul de minimis aferent dobânzii se plătește din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale și se virează trimestrial în contul FNGCIMM/FGCR/FRC, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here