Acasă Anunturi ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

DISTRIBUIȚI

1.Informaţii generale privind concedentul

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV cu sediul în Bucureşti, strada Gh.Manu nr.18, sector 1, telefon 021/212.56.95, fax 021/212.56.99, cod fiscal 4192545, cont IBAN nr. RO70TREZ42121A300530XXXX, deschis la Trezoreria judeţului Ilfov, reprezentat prin Preşedinte, Marian PETRACHE şi Director Executiv Direcția Economică, Bogdan COSTEA, în calitate de concedent

 2. informaţii generale privind obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii: concesionare prin licitaţie publică a unui spațiu dintr-un imobil  situat în oraşul Buftea, Str. Studioului nr.13 judeţul Ilfov, în vederea desfășurării unor servicii de medicină dentară.

3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

3.1. Punerea la dispoziţie persoanelor interesate care au înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie.

3.2. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Compartimentul Patrimoniu din cadrul Direcţiei Generale Economice Investiţii şi Absorbţie Fonduri – mansarda imobilului sus menţionat.

3.3.  Documentaţia de atribuire este de 100  lei.

3.4.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor va fi data de  14.05.2014, ora 1600. 

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor va fi data de 19.05.2014, ora 1600.

4.2. Ofertele vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Ilfov – Registratură.

4.3. Fiecare ofertă va fi depusă în două exemplare: original şi copie. Pe plicul exterior al fiecărui exemplar se va indica obiectul concesiunii. Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisă se înscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia.

 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Data: 20.05.2014, ora 1200,  Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Ilfov

6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Bucureşti , adresa Bulevardul Unirii, nr.37, sector 3, nr.telefon 021.408.36.00, e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro

      Termenele pentru sesizarea instanţei: conform Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificată şi completată.

 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.04.2014

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here