Acasă Info Local Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 aprilie...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 aprilie 2022

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-5.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-6.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pe perioada stării de alertă pentru instituţiile din domeniul justiţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-7.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea art.11 alin. (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-8.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-26.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind o mai bună asigurare a respectării prevederilor legale în materie de protecţie a consumatorilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-28.pdf

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-78.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-59.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km79+625 – DJ 191C”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-60.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii”Reconstrucţie şi reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle- Orşova” lucrare de utilitate publică de interes naţional

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-61.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-62.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-63.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-64.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Sării S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-65.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-66.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-6.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-67.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 706 aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-68.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea şi Constanţa, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-69.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări laterenuri, situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Hunedoara, Sibiu, Mureş, Bistriţa – Năsăud, Constanţa, Buzău, Galaţi, Iaşi şi Braşov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-70.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Tulcea, Braşov, Alba, Călăraşi, Constanţa, Cluj, Gorj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-72.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-73.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-74.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-75.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-76.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-77.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-7.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-79.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi termenele de clasificare aferente acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-80.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NFHG-4.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-81.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-82.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati municipiul Botoşani, judeţul Botoşani”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-83.pdf

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de intervenţie la Pavilionul «C» din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-84.pdf

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Muereasca, judeţul Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-85.pdf

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bueşti, judeţul Ialomiţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-86.pdf

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei municipiului Gherla, judeţul Cluj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-87.pdf

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Găleşti, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-88.pdf

34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 3,95 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-89.pdf

35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, judeţul Timiş ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-90.pdf

36.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-91.pdf

37.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-92.pdf

38.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lor în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, respectiv actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, comasarea lor, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş în domeniul public al municipiului Piteşti, judeţul Argeş şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-93.pdf

39.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-94.pdf

40.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificaţie şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-95.pdf

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a Programului lnterreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina pentru perioada 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-7.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Concluziile analizei de impact privind descentralizarea competenţelor exercitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale către autorităţile administraţiei publice locale la nivel judeţean

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-8.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 22 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/PDV.pdf

 

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare la 26 aprilie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NOTA-3.pdf

 1. NOTĂ DE INFORMARE privind sarcina stabilită în sedinţa Executivului din data de 21 aprilie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/INFO.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here